Yrityspalvelut

Elite konserniin kuuluvat yritykset tarjoavat monipuolisia palveluita yritysten ja yrittäjien tarpeisiin. 

Palkitseminen

Elite Palkitsemispalvelut on palkitsemisen monipuolinen asiantuntija, jossa työskentelee Suomen kokeneimmat henkilöstörahastotoiminnan osaajat. Autamme yrityksiä ja julkishallintoa rahasto- ja osakemuotoiseen palkitsemiseen liittyvissä tehtävissä sekä tuotamme henkilöstö- ja palkkiorahastojen hallinnointipalvelua. 

Lue lisää palkkiorahaston hyödyistä  

  Lasse Mäkinen
  Toimitusjohtaja
  Elite Palkitsemispalvelut Oy
  050 336 0204
  lasse.makinen@elitevarainhoito.fi

 

Lakipalvelut

Elite Laki tarjoaa yrittäjille ja yrityksille laajan valikoiman juridisia palveluita. Jos suunnittelet yrityksen myyntiä, yritysjärjestelyä, yritysostoa, pörssilistautumista, sukupolven vaihdosta tms. muutosta yritykseesi, ota yhteyttä tehokkaisiin juristeihimme.

  Teemu Pieviläinen
  Toimitusjohtaja
  Elite Laki Oy
  044 5649 255
  teemu.pievilainen@elitevarainhoito.fi

 

 

 

Varainhoito

Elite tarjoaa yrityksille monipuolisia varainhoitopalveluita olipa sitten kyse lyhytaikaisesta kassanhallintaan liittyvästä sijoittamisesta tai pidempiaikaisesta sijoituratkaisusta. Yrityksesi sijoitukset voidaan hoitaa muun muassa verotehokkaan kapitalisaatiosopimuksen avulla.

Energiatehokkuus

Elite tarjoaa yrityksille monipuolisia kustannussäästöpalveluita, jotka vapauttavat yrityksen rahavaroja varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Energiasäästöpalvelut tehostavat kiinteistöjen käyttöä ja alentavat yrityksen energiakustannuksia.

Yritysrahoitus

Elite auttaa pk-yrityksiä löytämään lainarahoitusta kasvunsa vauhdittamiseen. Palvelun kohderyhmänä on asemansa jo vakiinnuttaneet ja kannattavasti toimivat suomalaiset pk-yritykset.

Lisätietoja yrityksille tarjottavasta varainhoidosta, energiatehokkuushankkeista sekä yritysrahoituksesta

  Janne Kalliomäki
  Liiketoimintajohtaja, yritykset ja yrittäjät
  Elite Varainhoito Oyj
  0400 403 593
  janne.kalliomaki@elitevarainhoito.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elite konserni

Elite Varainhoito Oyj (jäljempänä ”Elite”, 1918955-2), toimiala: Yhtiön toimialana on toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallintopalveluita konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille. Elite harjoittaa yhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisesti sijoituspalvelulain tarkoittamaa toimintaa. Elite Varainhoito -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: Elite Laki Oy (2627314-6, lakiasiainpalvelut), Elite Life Oy (2377248-4, vakuutusasiamiestoiminta), Elite Rahastohallinto Oy (2179399-4, sijoitusrahastotoiminta, vaihtoehtorahastotoiminta), Elite Vakuutuspalvelu Oy (2278762-5, vakuutusasiamiestoiminta), Elite Palkitsemispalvelut Oy (2753892-7, henkilöstörahastot), EPL Rahastot Oy (2529814-9, pääomarahastotoiminta) sekä Elite Rahoitus Oy (26796086, Johdon konsultointi, sidonnaisasiamies).

Pääkonttorin osoite: Eteläesplanadi 22 A, (2. krs), 00130 Helsinki. Asiakaspalvelu 0201 558 610, www.elitevarainhoito.fi. Yhtiöt on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiöiden toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki), www.finanssivalvonta.fi), lukuun ottamatta Elite Laki Oy:tä ja Elite Palkitsemispalvelut Oy:tä. Elite Palkitsemispalvelut Oy:n henkilöstörahastoja valvova viranomainen on Työ- ja elinkeinoministeriö (Aleksanterinkatu 4, Helsinki, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, www.tem.fi).