Elite Trendi

Varainhoito

 

Yleiskuvaus 

Elite Trendi -varainhoidossa varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. 

Riskitasoa säädetään aktiivisesti sijoitusten osakepainoa muuttamalla. Osakepainon säätelyssä apuna käytetään matemaattista mallia, jonka tavoitteena on hyötyä osake-markkinoiden pitkäkestoisista nousuista ja välttää suuret arvonlaskut vähentämällä osakepainoa osakemarkkinoiden laskukausien aikana. Osake- ja korkosijoitusten sisäiset painotukset valitaan salkunhoitajan markkinanäkemyksen perusteella. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja ja johdannaisia.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä ja tasainen tuotto. 

Vahvuudet 

 • Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen omaisuudenhoito 
 • Maailmanlaajuinen hajautus 
 • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
 • Malliin perustuva osakepainon säätö 

Kenelle sopii? 

 • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
 • Maailmanlaajuista osake- ja korkomarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
 • Aktiivista omaisuudenhoitoa arvostavalle 

 

Trendi 15

 • Varovaisen sijoittajan malli
 • Korkosijoitukset tasoittavat tuottoa

Trendi 30

 • Maltillisen sijoittajan malli
 • Tavoitteena hyvä ja tasainen tuotto

Trendi 50

 • Tuottohakuisen sijoittajan malli
 • Osakesijoitukset nostavat tuotto-odotusta

Varainhoitopalkkiot:

Elite Trendi 15: 0,9 %
Elite Trendi 30: 1,25 %
Elite Trendi 50: 1,25 %

Kuukausikatsaus 31.1.2018

Vuosi alkoi osakemarkkinoiden osalta vahvasti ja varsinkin kuukauden alussa osakekurssit nousivat jyrkästi. Tammikuun aikana saadut hyvät talousluvut, erityisesti USA:ssa, antoivat tukea kurssikehitykselle. Myös tuloskausi saatiin käyntiin varsin positiivisissa merkeissä. Tammikuun lopussa Trendin osakepainoa kuitenkin laskettiin riskitason alentamiseksi. Riskittömässä pitkässä korossa nähtiin tammikuussa erittäin voimakas liike ylöspäin. Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko nousi massiiviset 27 korkopistettä tasolle 0,70 %. Pitkien korkojen nousua perusteltiin talouskasvun kiihtymisellä, inflaatio-odotusten nousulla erityisesti Yhdysvalloissa ja keskuspankkielvytyksen vähentymisellä. Eurooppalaisten yrityslainojen riskipreemioiden kaventuminen kompensoi korkojen nousua.

Arvonkehitys

Tuotto

Sijoitusjakauma Trendi 50

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Avaintietoesite, osuussarja C, PDF

Rahastoesite PDF

Säännöt PDF

Lisää virallisia asiakirjoja löydät täältä

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Varainhoidossa ei pyritä seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin varoja voidaan sijoittaa. Ennen tuotteen tarjoamista Eliten on sijoituspalvelulain mukaisesti arvioitava tuotteen soveltuvuus asiakkaalle. Soveltuvuusarvion lisäksi palveluiden ja rahoitusvälineen hankkiminen edellyttää erillisen sijoituspalvelu- ja varainhoitosopimuksen solmimista.