Elite Optimi

Varainhoito

 

Yleiskuvaus

Elite Optimi -varainhoidossa varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti eri omaisuuslajeihin. Valittujen sijoituskohteiden tuotto poikkeaa toisistaan taloussuhdanteiden eri vaiheissa. 

Osake- ja korkosijoitusten lisäksi varoja sijoitetaan raaka-aineisiin, kuten kultaan, maataloustuotteisiin ja energiahyödykkeisiin. Sijoituskohteet painotetaan niin, että niiden riski-tuottosuhde on mahdollisimman hyvin tasapainossa. Rahaston riippuvuus osakemarkkinoiden liikkeistä on matala tai kohtuullinen. 

Tavoitteena on aktiivisen riskienhallintamallin ja hajauttamisen keinoin saavuttaa mahdollisimman hyvä ja tasainen tuotto. 

 

Vahvuudet 

 • Käytössä kaikki omaisuusluokat 
 • Perustana kustannustehokas indeksisijoittaminen 
 • Osakemarkkinoita tasaisempi tuotto 
 • Ammattimainen riskienhallinta (riskitasapaino) 

Kenelle sopii? 

 • Tasaista tuottoa ja pääoman säilyvyyttä tavoittelevalle 
 • Osakemarkkinoista riippumatonta tuottoa hakevalle 
 • Perinteistä osake-korkosalkkua laajempaa hajautusta arvostavalle 
 • Vaihtoehtoista sijoitusstrategiaa arvostavalle 

Varovainen

 • Varovaisen sijoittajan malli
 • Korkosijoitukset tasoittavat tuottoa

Tasapainoinen

 • Maltillisen sijoittajan malli
 • Tavoitteena hyvä ja tasainen tuotto

Tuottohakuinen

 • Tuottohakuisen sijoittajan malli
 • Osakesijoitukset nostavat tuotto-odotusta

Varainhoitopalkkiot

Elite Optimi Varovainen: 0,9 %
Elite Optimi Tasapainoinen: 1,25 %
Elite Optimi Tuottohakuinen: 1,25 %

Kuukausikatsaus 31.1.2018

Tammikuussa kaikkien Elite Optimi -varainhoitomallien tuotto oli positiivinen. Kuukauden aikana hyvin tuottivat sijoitukset Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, kullassa ja rahoitussektorin velkainstrumentteihin sijoittavassa rahastossa. Heikosti tuottivat sijoitukset Kanadan valtionlainamarkkinoilla, Yhdysvaltain valtionlainamarkkinoilla ja kuparissa. Kuukauden aikana teimme joitakin muutoksia salkussa. Vähensimme sijoituksia osakemarkkinoilla ja korkealaatuisissa yrityslainoissa. Salkkuun ostettiin muutamia uusia sijoituskohteita, kuten kaksi korkomarkkinoille sijoittavaa rahastoa.

Arvonkehitys

Tuotto

Sijoitusjakauma Optimi Tasapainoinen

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Avaintietoesite, osuussarja C, PDF

Rahastoesite PDF

Säännöt PDF

Lisää virallisia asiakirjoja löydät täältä

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Varainhoidossa ei pyritä seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin varoja voidaan sijoittaa. Ennen tuotteen tarjoamista Eliten on sijoituspalvelulain mukaisesti arvioitava tuotteen soveltuvuus asiakkaalle. Soveltuvuusarvion lisäksi palveluiden ja rahoitusvälineen hankkiminen edellyttää erillisen sijoituspalvelu- ja varainhoitosopimuksen solmimista.