Elite Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

Kuukausikatsaus 31.1.2018

Riskittömässä pitkässä korossa nähtiin tammikuussa erittäin voimakas liike ylöspäin. Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko nousi massiiviset 27 korkopistettä tasolle 0,70 %. Saksan pitkä korko lähti kuukauden alussa nousuun USA:n 10-vuotisen koron vanavedessä. Päivätason korkojen nousu oli kuukauden aikana huomattavaa molemmin puolin Atlanttia. Pitkien korkojen nousua perusteltiin talouskasvun kiihtymisellä, inflaatio-odotusten nousulla erityisesti Yhdysvalloissa ja keskuspankkielvytyksen vähentymisellä. Elite Korko -rahaston arvo nousi 0,35 % korkotason huomattavasta noususta huolimatta.

Rahaston varat 31.1.2018: 36,9 M€

Arvonkehitys

Tuotto

Sijoitusjakauma

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000052584
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: Elite Rahastohallinto Oy
Rahastoyhtiö: Elite Rahastohallinto Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 kk
Minimimerkintä: 50 € 
Aloituspäivä: 20.12.2012 

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 1 %

 

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.