Elite Alfred Berg Trendi

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. 

Riskitasoa säädetään aktiivisesti sijoitusten osakepainoa muuttamalla. Osakepainon säätelyssä apuna käytetään matemaattista mallia, jonka tavoitteena on hyötyä osake-markkinoiden pitkäkestoisista nousuista ja välttää suuret arvonlaskut vähentämällä osakepainoa osakemarkkinoiden laskukausien aikana. Osake- ja korkosijoitusten sisäiset painotukset valitaan salkunhoitajan markkinanäkemyksen perusteella. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja ja johdannaisia.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä ja tasainen tuotto. 

Vahvuudet 

  • Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen omaisuudenhoito 
  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Malliin perustuva osakepainon säätö 

Kenelle sopii? 

  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuista osake- ja korkomarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Aktiivista omaisuudenhoitoa arvostavalle 

 

Kuukausikatsaus 31.10.2018

Osakemarkkinoille nousi lokakuussa synkkiä pilviä ja osakekurssit putosivatkin ennätyksellisen paljon useimmilla markkinoilla. Aivan kuukauden lopussa saatiin helpotusta tilanteeseen kurssien hieman palautuessa, mutta kokonaisuutena ottaen lokakuu jäi vahvasti miinusmerkkiseksi. Juuri ennen kuukauden puoltaväliä nähtiin ensimmäinen merkittävä laskuaalto. Toinen, vieläkin syvempi notkahdus, saatiin viikko ennen lokakuun loppua.

Syitä näin voimakkaalle laskulle löytyy useita: markkinoiden huoli siitä, että tuloskasvu (erityisesti Yhdysvalloissa) on maltillistumassa kauppasodan nostamien kustannusten vuoksi, Euroopan komission päätös hylätä Italian alijäämäinen budjettiesitys, sauditoimittajan murhan aiheuttamat lisääntyneet geopoliittiset jännitteet Saudi-Arabian ja länsimaiden välillä sekä huoli Kiinan kasvun hidastumisesta. Näiden lisäksi Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin kommentit ovat edelleen sijoittajien takaraivossa. Fed kommentoi aikaisemmin täystyöllisyyden aiheuttamista riskeistä palkkainflaatioon sekä siitä, että korkojen niin sanottuun neutraalitasoon (korkotaso ei ole kiristyvä eikä elvyttävä) on vielä matkaa. Nämä huolet eivät sinänsä ole uusia, mutta markkinoilla on usein tapana keskittyä ainoastaan riskeihin markkinasentimentin käännyttyä huonompaan suuntaan.

Kun riskisentimentti kuukauden aikana heikkeni entisestään, niin rahaston osakepainoa laskettiin selvästi. Samalla kevennettiin riskipitoisen teknologiasektorin painoa. Rahastossa kasvatettiin defensiivisempien toimialojen muun muassa terveydenhuollon painoa.

Saksan valtionlainat saivat kuukauden aikana lopulta osakseen turvasatamakysyntää, kun riskillisten omaisuusluokkien hinnat tulivat rajusti alas. Lokakuussa nähtiin kuitenkin iso muutos muutamana päivänä markkinadynamiikassa, kun USA:ssa ja Euroopassa riskitön pitkä korko nousi, eli hinnat laskivat, ja samaan aikaan riskillisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden, hinnat laskivat. Turvasatamat loistivat siis poissaolollaan. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko kääntyi lopulta laskuun ja laskua kertyi yhdeksän korkopistettä tasolle 0,39 %. Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury sitä vastoin jatkoi nousuaan kahdeksalla korkopisteellä tasolle 3,14 %.

Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot kasvoivat massiiviset 68 korkopistettä, joten korkotason laskusta ei tullut apua ja niin sanottu High Yield -yrityslainojen tuotoksi muodostui indeksitasolla -1,31 %. Korkean luottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kasvoivat 14 korkopistettä, joten kuukausituotto jäi indeksitasolla negatiiviseksi -0,18 % korkotason laskun avustuksella.

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa on aloitettu hyvissä ajoin vuoden 2018 alusta lähtien luottoriskin merkittävä keventäminen ja rahaston nykyistä korkoallokaatiota voi kuvata defensiiviseksi.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja C)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja löydät täältä

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä onnoudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei oletae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoidenmukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä taisen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonkasijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmattiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.