Elite Alfred Berg Suomi Faktorit

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sijoittaa suomalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään kolmen ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Rahastoon valitaan 11 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen.

Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto.

Vahvuudet

  • Tuttu kotimarkkina
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia 

Kenelle sopii? 

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
    Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemystä hakevalle 

 

 

Kuukausikatsaus 30.11.2018
A-osuussarja

Vahvan lokakuun lopun jälkeen osakemarkkinoiden marraskuu alkoi vaihtelevissa tunnelmissa. Markkinat saivat kuitenkin nostetta, kun presidentti Trump ilmaisi kiinnostuksensa kauppasotakiistan ratkaisemiseen Argentiinan G20-maiden kokouksen yhteydessä. Kuukauden aikana vaihtelevat signaalit kauppasodan ratkaisuyrityksistä saivat sijoittajat aika ajoin hämilleen ja kurssiheilahtelu jatkui. Aivan marras–joulukuun vaihteessa pidetyn G20-kokouksen aikana USA ja Kiina saivat aikaan eräänlaisen jatkoajan lisäneuvotteluille. Markkinat ottivat uutisen vastaan positiivisesti.

Marraskuun aikana toimialoista eniten paineessa olivat teknologia- ja energiasektorin osakkeet. Myös öljyn hinta laski merkittävästi ja WTI-laatu kävi jo 50 USD:n tuntumassa.

Isossa-Britanniassa Theresa May voitti hallituksen tuen puolelleen Brexit-sopimusehdotuksellaan. Tämän jälkeen muutama ministeri ilmoitti kuitenkin eroavansa, jolloin May kiirehti kertomaan, että Brexitistä kokonaan luopuminen voi myös olla vaihtoehto. EU hyväksyi myös Ison-Britannian erosopimuksen. Pääministeri Maylla on joka tapauksessa kova haaste viedä Brexit-sopimus läpi parlamentissa.

Kädenvääntö Italian budjettialijäämästä jatkui, minkä seurauksena Italian varapääministeri väläytti mahdollisuutta alijäämätavoitteen kaventamiseen.

Marraskuun lopussa Yhdysvaltain keskuspankki Fedin johtaja Jerome Powell muutti puheitaan aiempaa varovaisempaan sävyyn rahapolitiikan kiristyksestä. Powellin mukaan korkotaso olisi jo lähellä neutraalia. Puheen jälkeen osakkeet USA:ssa lähtivät voimakkaaseen nousuun.

Myös Helsingin pörssissä saatiin kolmannen kvartaalin tuloskausi käytännössä päätökseen. Raportoineista yhtiöistä 43 % yllätti positiivisesti liikevaihdon ja 49 % liiketuloksen osalta.

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit rahastoon tehtiin marraskuussa kaksi osakevaihtoa. Rahastosta myytiin pois Nokia Renkaiden ja Stora Enson osakkeet. Tilalle ostettiin Nordean ja Tokmannin osakkeita.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000236559
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: OMX Helsinki CAP GI
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 29.1.2016

Palkkiot*

Kiinteä hallinnointipalkkio: 3 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

Elite Suomi Osakestrategia -korista ei veloitettu tuottosidonnaista palkkiota (29.1.2016 - 29.1.2017).

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista.