AJ Elite Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 
     

 

Kuukausikatsaus 31.1.2018 

Tammikuussa rahaston C-osuussarjan arvo nousi noin 2 %. Varsinkin Amerikassa kurssit nousivat. Helsingissä OMX yleisindeksi nousi 2,62 % vuoden alusta. Olemme valmistautuneet AJ Elite Value Hedge -rahastossa rekyyliin osakemarkkinoilla, ja meillä oli 31.1.2018 noin 33 % rahaston sijoituksista käteisessä ja velkakirjoissa.

Rahaston suurista sijoituksista parhaan tuoton toi UPM. Se ilmoitti 31.1. kaikkien aikojen parhaasta vuosineljänneksen tuloksesta, sekä nousevasta osingosta. Myös SSAB kehittyi hyvin. Telia muutti ennustettaan vuoden 2018 kassavirrasta positiivisemmaksi ja nosti osinkoa. Suurista sijoituksista heikoimmin kehittyivät Suominen ja Nordea.

Suurista sijoituksista Afarak Group Oyj tiedotti aikovansa lunastaa halukkaat vähemmistöosakkaat pois hintaan 1,015 euroa/osake. Tämä oli työvoitto aktiiviomistaja-ryhmittymälle, jossa AJ Elite Value Hedge on mukana. Aiomme näillä näkymin hyväksyä tarjouksen. Mikäli tarjous toteutuu, on se rahastolle tuottoisa: Afarakin osakkeista suurin osa on ostettu AJ Elite Value Hedge -rahastoon noin 0,40 - 0,48 euroon.

Rahaston suurimmat myynnit olivat Lufthansa ja Stora Enso. Ostimme Lufthansaa kurssin ollessa 13 - 18 euroa. Nyt Lufthansaa myytiin pois kolmasosa, noin 28,80 - 30,50 euron välillä. Uskomme Lufthansan nousevan edelleen, mutta öljyn hinnan nousu saattaa aiheuttaa turbulenssia lentoyhtiöiden osakkeisiin.

Uskomme edelleen vuoden 2018 tuovan mukanaan volatiliteetin lisääntymistä. Lisääntyvä kurssiheilunta antaa mahdollisuuksia hyviin sijoituksiin.

Rahaston kymmenen suurinta osakesijoitusta olivat tammikuun lopussa UPM, Telia, Aspocomp, SSAB, Nordea, Afarak, Nokia, Kopparbergs Bryggeri, Suominen ja Cramo.

Arvonkehitys

Tuotto

Toimialajakauma

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Elite Rahastohallinto Oy
Rahastoyhtiö: Elite Rahastohallinto Oy
Perusvaluutta: EUR

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 13.4.2017

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.