AJ Elite Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 
     

 

Kuukausikatsaus 30.11.2017 

Marraskuussa rahaston C-osuuden arvo laski noin 2,33%. Vuoden alusta rahaston C-osuuden arvo on noussut noin 8,1%. Marraskuussa kurssit laskivat loivasti Euroopan osakemarkkinoilla. Rahaston suurista sijoituksista Lufthansa kehittyi hyvin marraskuussa, kun taas Telia ja Nordea laskivat. Ruotsin kruunun lasku tuntui rahaston arvossa. Viimeisen kahden kuukauden aikana Ruotsin kruunu on laskenut noin viisi prosenttia euroon nähden. Rahaston suurimmat ostot Suomessa olivat marraskuussa Nokian Renkaat, Kemira ja Nordea. Ruotsissa ja Norjassa tehtiin monia lisäsijoituksia: ostetiin mm. Investoria, Akeria, Elteliä, BlackPearl Resourcesia ja Essityä. Suurimmat myynnit olivat Fortum, Finnair ja Sanoma, joista kotiutettiin voittoja. Suominen Oyj:n vaihtovelkakirjalaina päätettiin kuun lopussa vaihtaa osakkeiksi, minkä jälkeen siitä tulee rahaston kahdeksanneksi suurin osakesijoitus. Rahaston kymmenen suurinta osakesijoitusta olivat marraskuun lopussa UPM, Telia, Aspocomp, SSAB, Kopparbergs Bryggeri, Nordea, Nokia, Afarak, Stora Enso ja Lufthansa.

Arvonkehitys

Tuotto

Toimialajakauma

Avaintiedot

Salkunhoitaja: Elite Rahastohallinto Oy
Rahastoyhtiö: Elite Rahastohallinto Oy
Perusvaluutta: EUR

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 13.4.2017

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.