AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 
     

 

Kuukausikatsaus 31.8.2018 

Elokuussa rahaston C-osuuden arvo nousi 0,07 %. Vuoden alusta rahaston C-osuuden arvo on noussut 4,5 %. C-osuuden arvo nousi uuteen huippuun, joka oli elokuun lopussa 25,223 euroa per osuus.

Rahaston suurin sijoitus UPM nousi elokuussa. Myös toiseksi suurin sijoitus Aspocomp jatkoi nousuaan. Uskomme 5G-verkkojen rakentamisen aloittamisen tuovan kasvua Aspocompille. Rahaston neljänneksi suurin Incap kertoi hyvästä tuloksesta. Puolen vuoden tulos oli 0,48 eurora per osake. Incap myös nosti näkymiään vuodelle 2018. Mikäli Incapin tulos kehittyy odottamallamme tavalla loppuvuoden aikana, on se PE -luvulla mitaten pörssin edullisimpia osakkeita. Suurin laskija elokuussa oli Afarak. Sen kurssi laski elokuussa tuloksen oltua pettymys markkinoille. Finanssivalvonta on määrännyt Afarakin pääomistajan tekemään lunastarjouksen Afarakista. Uskomme Afarakin lunastuksen toteutuvan. Ruotsin kruunu heikkeni elokuussa euroon nähden. Rahastolla on merkittävä osa sijoituksista Ruotsissa, joten kruunun heikkeneminen laski rahaston tuottoa euroissa.

Rahaston kymmenen suurinta osakesijoitusta olivat kesäkuun lopussa UPM, Aspocomp, Telia, Incap, Afarak, Nordea, Nokia, Kopparsberg Bryggeri, SSAB ja Suominen. 

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 13.4.2017

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.