Lakipalvelut

Tarjoamme yksityis- ja yritysasiakkaillemme monipuolisia lakipalveluja sekä kokonaisvaltaista varallisuuden suunnittelua. Toimimme luotettavasti ja avoimesti asiakkaan etu ja tahto huomioiden. Näemme asiakkaan tarpeet yksittäistä toimeksiantoa laajempana kokonaisuutena ja huomioimme toimenpiteiden vaikutukset kokonaisuuteen. Päämääränämme on korkealaatuinen palvelu ja erinomainen asiakastyytyväisyys.

Eliten lakipalvelut

 • Testamentit
 • Edunvalvontavaltakirjat
 • Hoitotestamentit
 • Vero- ja perintösuunnittelu
 • Perunkirjoitukset
 • Perinnönjaot
 • Ositukset
 • Avioehtosopimukset
 • Ennakkoratkaisuhakemukset verotukseen
 • Lahja- ja kauppakirjat
 • Vuokrasopimukset
 • Kaupanvahvistajan palvelut
 • Lainhuudot
 • Kiinnitysten hakeminen
 • Hallinnanjakosopimukset
 • Maanvuokraussopimukset
 • Sijoitusyhtiöiden perustaminen
 • Säätiöiden perustaminen

Eliten perintösuunnitelma – säästä perillisesi ylimääräisiltä veroseuraamuksilta

Haluatko säästää perillisesi ylimääräisiltä perintöveroseuraamuksilta? Eliten perintösuunnitelman avulla saat yksityiskohtaisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joita verotehokas perintösuunnittelu edellyttää, sekä selkeät laskelmat toimenpiteiden johdosta syntyvistä verosäästöistä. Perintösuunnitelma on aina yksilöllinen ja se kattaa koko varallisuuden. Se laaditaan aina sinun omaisuuttasi varten, sinun etu ja tahto huomioiden.

Eliten testamenttipaketti - tulevaisuutesi turvaksi

Testamentti, edunvalvontavaltakirja ja hoitotestamentti muodostavat Eliten testamenttipaketin. Testamenttipakettiin on koottu tärkeimmät asiakirjat, jotka jokaisella tulisi olla laadittuna tulevaisuuden turvaksi.

Testamentti
Testamentin tarpeellisuus tunnistetaan etenkin tilanteessa, jossa tiettyä omaisuutta halutaan osoittaa kuoleman jälkeen tietylle henkilölle ja taholle. Testamentilla voi kuitenkin mahdollistaa paljon muutakin. Testamentin avulla voidaan muun muassa turvata lesken asemaa, hajauttaa perintöä useammalle sukupolvelle, antaa perillisille mahdollisuus säästää perintöveroissa sekä turvata perinnöksi jätetyn omaisuuden säilyminen suvussa.

Edunvalvontavaltakirja
Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka jokaisella tulisi olla tulevaisuuden varalle. Edunvalvontavaltakirjan laatimalla voit etukäteen huolehtia siitä, että sinulle läheinen ja luotettu henkilö hoitaa taloudellisia ja muita asioitasi tulevaisuudessa, mikäli oma toimintakykysi, esimerkiksi sairauden tai tapaturman johdosta, heikkenee niin merkittävästi, ettet pysty enää omia asioitasi itsenäisesti hoitamaan.

Hoitotestamentti
Hoitotestamenttiin kirjataan hoitotestamentin tekijän tahdonilmaus omasta hoidostaan, eli hoitotahto, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hoitotestamenttiin voidaan yksilöidä ne tilanteet, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista.