Elite Förmögenhetsförvaltning Abp

Elite-gruppen är ett lönsamt och växande värdepappersföretag, som erbjuder kunderna individualiserade och mångsidiga spartjänster, investeringstjänster och tjänster inom förmögenhetsförvaltning.

Elites erfarna privata bankirer och sakkunniga betjänar personligen på 15 orter i Finland.

Elites fondinvestering härstammar från år 2000, då det första bolaget grundades som ännu hör till Elite-gruppen. Den nuvarande Elite-gruppen består av värdepappersföretaget Elite Förmögenhetsförvaltning Abp och försäkringsagentsbolagen Elite Försäkringstjänst Ab och Elite Life Ab.

Därutöver hör till koncernen EPL fonder Ab som utövar riskkapitalverksamhet, Elite Fondadministration Ab som utövar placeringsfondsverksamhet och Elite Lag Ab som erbjuder juridiska tjänster.

Cirka 10 000 kunder litar på Elites tjänster. Elite-gruppen sköter totalt kundmedel på cirka 3 miljarder euro för sina kunder.

Vi har undertecknat FN’s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi rapporterar årligen hur vi har uppfyllt och hur vi har befrämjat ansvaret i vår verksamhet.

Elites verksamhet övervakas av Finansinspektionen.
 


Kontakt information för Elite-gruppen

Värdepappersverksamhet
Elite Förmögenhetsförvaltning Abp

Försäkringsagenttjänster
Elite Försäkringstjänst Ab
Elite Life Ab

Riskkapitalverksamhet
EPL Fonder Ab

Placeringsfondsverksamhet
Elite Fondadministration Ab

Juridiska tjänster
Elite Lag Ab
 

Adress
Södra Esplanaden 22 A, 00130 Helsingfors
kundtjänst tel. +358 201 558 610, fax. +358 207 750 502
email: kundtjanst@elitevarainhoito.fi