Sopimusehdot ja tärkeää tietoa

Tämä sivu sisältää tietoja, jotka on sääntelyn mukaan annettava asiakkaille ja mahdollisille tuleville asiakkaille ennen sijoituspalveluiden tarjoamista. Asiakirjojen laatimisessa on huomioitu 3.1.2018 voimaantulevan MiFID II -sääntelyn asettamat vaatimukset.

Yleiset sopimusehdot
Elite Alfred Berg -konsernin yleiset sopimusehdot

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet
Kuvaus toimintaperiaatteista, joita Elite Alfred Berg -konserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat vastaanottaessaan ja välittäessään toimeksiantoja

Eturistiriitojen hallintaa koskevat toimintaperiaatteet
Elite Alfred Berg -konsernin periaatteet ja toimintatavat eturistiriitatilanteiden havaitsemiseksi, estämiseksi ja hallitsemiseksi

Kannustimia koskevat periaatteet ja toimintatavat
Elite Alfred Berg -konsernissa noudatettavat, kannustimia koskevat periaatteet ja toimintatavat

Asiakasvarojen hallintaa koskevat periaatteet
Kuvaus Elite Alfred Berg -konserniin kuuluvien yhtiöiden haltuun luovutettujen asiakkaan rahavarojen ja muun omaisuuden säilytyksen järjestämisestä

Palkitsemisjärjestelmiä koskevat periaatteet
Tiivistetty esittely Elite Alfred Berg -konsernin palkitsemisperiaatteista

Asiakaspalautteen ja -valitusten käsittely
Elite Alfred Berg -konsernin asiakaspalautteiden ja -valitusten käsittelyä koskevat periaatteet

Yleistä tietoa FATCAsta