KAUPPA

VERKKOPALVELUSTA OSTETTAVAT TUOTTEET

Olemme keränneet kauppaan verkkopalvelusta ostettavat tuotteet. Verkkopalvelun kautta voit sijoittaa laajaan valikoimaan rahastoja. Alla lisätietoa verkosta ostettavista tuotteista.

 

Top picks rahastot - päivitetty tammikuussa 2017

Yrityslainat: Pioneer - Euro High Yield

Pioneer - Euro High Yield sijoittaa eurooppalaisiin matalan luottoluokituksen yrityslainoihin, joissa on suurempi tuottopotentiaali ja riski kuin vastaavissa korkean luottoluokituksen yrityslainoissa. Yksittäisillä sijoituksilla on korkea riski, mutta rahasto hajauttaa varat laajasti eri yritysten ja rahoituslaitosten välillä. Se on aktiivisesti hoidettu rahasto, jossa otetaan näkemystä eri sektoreiden ja maiden välillä. 

Lyhyen juoksuajan yrityslainat: Evli Lyhyt Yrityslaina

Yli 30 vuoden ajan kestänyt koronlaskusykli on tulossa päätökseen ja näemme, että jatkossa tuottoa haetaan aktiivisella sijoituskohdevalinnalla lyhyen juoksuajan lainoissa. Evli Lyhyt Yrityslaina -sijoitusrahasto tavoittelee lyhyen koron sijoituksia ylittävää tuottoa alhaisella ja hallitulla riskitasolla. Kotimaisen salkunhoitotiimin erityisosaamista ovat pohjoismaalaiset yrityslainat ja rahaston korko- ja luottoriskejä hallitaan aktiivisesti salkunhoitajien näkemyksen mukaan.

Itäeurooppalaiset osakkeet: Trigon New Europe

Itä-Eurooppa on muihin kehittyviin markkinoihin nähden vähiten riippuvainen raaka-aineiden viennistä ja haavoittuvuudesta sen suhteen. Trigon New Europe sijoittaa korkean osinkotuoton ja vakaan liiketoiminnan yhtiöiden osakkeisiin Itä-Euroopassa. Tavoitteena on hyötyä kyseisen alueen aliarvostettujen yhtiöiden pääoma-arvonlisäyksestä. Rahaston kohteet ovat länsisuuntautuneita maita eli esimerkiksi venäläiset ja turkkilaiset osakkeet ovat poissuljettuja sijoituskohteita. Kyseessä on noin 30 osakkeen matalan kierron salkku, jossa riskienhallinta perustuu yhtiöiden tuntemiseen.

Yhdysvaltalaiset osakkeet: NATIXIS Harris Associates U.S. Equity

Yhdysvaltalaisten yritysten kyky uudistua ja tuoda uusia innovaatioita markkinoille takaa aina hyviä tuottomahdollisuuksia osakepoimijoille. Harris Associatesin 1980-luvun alusta toiminut sijoittajatiimi on pitkäaikainen ja suuri sijoittaja, jolla on laajat yhtiö- ja toimialakontaktit. Yhtiön toimintamallin mukaisesti sijoitukset tehdään pääomasijoittajan näkökulmasta, eli kuin ostettaisiin koko yhtiö. Lopputuloksena on tiivis 40-50 osakkeen salkku yhtiötä, joiden arvioidaan luovan tasaisesti arvoa osakkeenomistajalle suhdanteiden yli.

Japanilaiset osakkeet: Pictet - Japanese Equity Opportunities HP EUR

Pääministeri Shinzo Aben hallitus toteuttaa ”kolmen nuolen” talousohjelmaa Japanissa, johon osana kuuluu yrityskulttuurin uudistaminen ja osakkeenomistajien aseman parantaminen. Samalla Japanin keskuspankki elvyttää voimakkaasti tarkoituksenaan tukea kotimaista kysyntää ja vientiteollisuutta, mikä myös tuo laskupainetta valuutalle. Sveitsiläisen Pictet:n hallinnoima japanilaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto on valuuttasuojattu, jolloin sijoittajan on mahdollista hyötyä suoraan jenin arvon laskusta.

Eurooppalaiset osakkeet: JPM Europe Equity Plus

Euroopassa yhtiöiden tulokset ovat kääntyneet kasvu-uralle ensimmäistä kertaa velkakriisin jälkeen. Tuloksia tukee alentunut energian hinta sekä vientiteollisuuden kilpailukykyä parantava heikentynyt euro. JP Morganin salkunhoitotiimi sijoittaa laajasti hajauttaen eurooppalaisiin osakkeisiin hyödyntäen sijoittajien käyttäytymiseen perustuvaa tutkimustietoa yhtiöiden valinnassa. Tiimi tekee myös osakkeiden lyhyeksimyyntiä, mikä mahdollistaa hyötymisen laskevista kursseista. Rahasto ottaa vastaan vain rajoitetusti uusia sijoituksia, mutta siihen voi vielä sijoittaa Eliten kautta.

Capman Collection

Capman Collection

CapMan Collection sijoittaa varansa pääasiassa CapMan-konsernin pääomarahastoihin. CapMan-konsernin pääomarahastot ovat tyypillisesti epälikvidejä ja suljettuja vaihtoehtorahastoja, jotka sijoittavat mm. listaamattomiin ja listattuihin yrityksiin, kiinteistöihin sekä erilaisiin välirahoitusinstrumentteihin. Sijoitukset keskittyvät Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Rahasto tavoittelee korkeaa yleisestä markkinakehityksestä riippumatonta tuottoa aktiivisen sijoitustoiminnan ja omistajaohjauksen keinoin.

CapMan Collection tarjoaa vaivattoman ja turvallisen keinon osallistua ammattimaiseen pääomasijoittamiseen tavalla, joka aiemmin on ollut vaikeasti saavutettavissa.

Rahastovälitys ja kuukausisäästö

Rahastovälitys ja kuukausisäästö

Elite Varainhoito tarjoaa säästäjille ja sijoittajille Suomen ylivoimaisesti laajimman rahastovalikoiman, noin 1100 eri rahastoa, joista voit kerätä itsellesi sopivan valikoiman. Rahastohakua käyttämällä voit helposti hakea ja vertailla rahastoja. Oikean rahaston valinnassa sinulla on apuna arvostetut rahastoanalyysimme.

Rahastovälityksen hyödyt:

1. Tili Elitessä on maksuton

2. Saat käyttöösi Eliten kattavan rahastovalikoiman analyyseineen

3. Halutessasi voit yhdistää tiliisi myös Eliten tarjoaman yksilöllisen varainhoidon

4. Tilin avaaminen on helppoa, voit tehdä sen joko nykyisillä pankkitunnuksillasi tai vaihtoehtoisesti tilaamalla sopimuspaketin postitse
 

Asiakaspalvelutuotteet

VAKUUTUSRATKAISUT

Elite tarjoaa erilaisia säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä vakuutusratkaisuja, joiden avulla voit hyötyä sijoitusvakuutuksen veroeduista ja suunnitella tulevaisuuttasi ja talouttasi pitkällä aikavälillä. Eliten kautta saat myös ryhmäeläkevakuutukset ja lakisääteiset Tyel- ja Yel-vakuutukset. Kaikki vakuutukset toteutetaan luotettavien yhteistyökumppanaittemme kanssa.

PÄÄOMARAHASTOT

Sijoittaminen asuntomarkkinoille on hyvä vaihtoehto sijoittajalle, jonka riskinottohalukkuus on matala tai kohtuullinen. Omatoiminen asuntosijoittaminen voi kuitenkin olla vaivalloista, eikä sijoitusten hajauttaminen ole mahdollista ilman verrattain suurta pääomaa. Hallinnoimamme asuntorahastot tarjoavat asiakkaillemme vaivattoman keinon sijoittaa ammattimaisesti hoidettuun ja tehokkaasti hajautettuun vuokra-asuntosalkkuun. Asuntosijoittamisen keskeiset periaatteet sekä sijoittamiseen liittyvät riskit ovat helposti ymmärrettävissä.

Varainhoito

Täyden valtakirjan varainhoito
Eliten varainhoitopalveluiden perustana on aktiivinen riskienhallinta. Varainhoitomme on suunniteltu siten, että asiakkaan varat voidaan joustavasti turvata esimerkiksi osakemarkkinoiden pudotuksilta siirtämällä sijoitukset korkosijoituksiin. Lisäksi olemme huolehtineet siitä, että varainhoitajamme voivat aina valita tehokkaimman sijoitusmuodon kullekin markkinalle. Sijoituskohteiden palkkiovirrat eivät ohjaa sijoitustoimintaamme, sillä kaikki palkkionpalautukset ohjataan suoraan asiakkaalle. 
Tutustu laajempiin varallisuudenhoitopalveluihin tästä.

Ota yhteyttä

Puh: 0201 558 610
Fax: 0201 558 611
asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi

Yhteystiedot >