Sijoittajaviestintä

Konsernin emoyhtiön nimi muutettiin Elite Varainhoito Oyj:stä EAB Group Oyj:ksi 16.4.2018. Nimenmuutos tuli voimaan Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä 18.4.2018 alkaen. Samalla tuli voimaan yhtiön kaupankäyntitunnuksen muutos ELVHB:sta EABGB:ksi sekä liikkeeseenlaskijatunnuksen muutos ELVH:stä EABGB:ksi. Markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg.

Eliten osakkeesta

EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa 20 ääneen ja jokainen B-sarjan osake yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Molempien osakesarjojen osakkeilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. B-sarjan osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla. A-sarjan osakkeella ei käydä kauppaa pörssissä.

Osakkeen seuranta

Analyysiyhtiö Inderes Oy aloitti yhtiön seurannan 10.10.2017 todeten seuraavaa: "Aloitamme Elite Varainhoidon seurannan "lisää"-suosituksella ja tavoitehinnalla 4,0 euroa. Elite nousee Alfred Berg -yritysoston seurauksena hallinnoitavalla pääomalla ja jatkuvilla tuotoilla mitattuna uuteen kokoluokkaan, minkä lisäksi merkittävien synergioiden ansiosta kannattavuuden pitäisi parantua merkittävästi ensi vuonna. Järjestelyn toteutuessa odotuksien mukaisesti osake on maltillisesti arvostettu, mutta myös riskiprofiili on tällä hetkellä koholla. Mielestämme osakkeen riski/tuotto-suhde on nyt kuitenkin positiivinen."

Inderesin analyysi kokonaisuudessaan

Nordnet-aamiaistilaisuus 11.10.2017 

EAB Group Oyj:n toimitusjohtaja Daniel Pasternack kertoi Nordnetin aamiaistilaisuudessa 11.10.2017 yhtiön tuloksentekokyvyn ja kasvupotentiaalin parantuneen merkittävästi. Myös Inderesin analyytikko Juha Kinnunen antoi oman näkemyksensä yhtiöstä.

Videostream tilaisuudesta