Johtoryhmä

EAB Group Oyj:n ("Yhtiö") johtoryhmä johtaa ja kehittää konsernin liiketoimintaa kokonaisuudessaan hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa EAB Group -konsernin operatiivisessa johtamisessa ja osallistuu lisäksi konsernin strategiseen suunnitteluun. Kaikkien johtoryhmän jäsenten tehtävät ovat päätoimisia. Osa johtoryhmän jäsenistä toimii lisäksi Yhtiössä sidonnaisasiamiehinä tarjoten Yhtiön palveluita.

EAB Group Oyj:n johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja

Atro Aakala
Johtaja, digipalvelut ja -kehitys

Markku Aittola
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Magnus Backström
Tutkimus- ja vastuullisuusjohtaja

Monica Björkstén
Talousjohtaja, pääomarahastot

Roman Cherkasov
Talousjohtaja

Raisa Friberg
Varatoimitusjohtaja

Pia Hidén
Laki- ja compliance -johtaja

Janne Kalliomäki
Liiketoimintajohtaja, yrityspalvelut

Arto Niemenpää
Liiketoimintajohtaja, Private Banking -asiakkaat

Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja

Taavi Rissanen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat