Elite Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

 

Yleiskuvaus 

Elite Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Kvartaaliraportti 1.10.–31.12.2017

Joulukuussa rahasto osti Kiinteistö Oy Turun Länsikulman osakekannan. Turun Länsikeskuksen marketalueella oleva liikekiinteistö on kokonaan vuokrattu Keskokonsernille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja siinä toimii Budget Sport -myymälä. Lisäksi Elite neuvottelee Itä-Suomessa sijaitsevan päivittäistavarakaupan käyttöön vuokratun kiinteistön hankinnasta rahastolle, minkä ennakoidaan toteutuvan helmikuun loppuun mennessä.

Rahaston varat oli vuoden vaihteessa lähes kokonaisuudessaan sijoitettu kiinteistöihin. Rahasto rahoitti Turun Länsikulman kiinteistön hankinnan rahaston käteisvaroilla, mutta em. päivittäistavarakaupan kiinteistön hankinnan yhteydessä rahasto nostaa vierasta pääomaa myös Turun Länsikulman rahoittamiseksi. Vantaan Tikkurilassa sijaitsevassa Kuriirinmuurin toimistokiinteistössä Elite jatkoi Chromaflo Technologies Finland Oy:n myöhemmin vapautuvien tilojen aktiivista vuokrausta, koska nykyinen vuokralainen on päättänyt siirtää toimintansa muualle.

Myyntikohteiksi määriteltyjen asuntojen myynti on alkanut. Ensimmäisenä rahasto myy asuntoja Espoon Haukilahdessa sijaitsevasta asunto-osakeyhtiöstä. Ensimmäiset kaupat toteutuvat vuoden 2018 alussa.

Toimitilakohteiden arvo ei muuttunut katsauskauden aikana, mutta asuntokohteiden arvo kasvoi hieman. Vakaan vuokrakassavirran ansiosta rahaston arvo kehittyi positiivisesti.

Rahasto-osuuksien arvot 31.12.2017

Rahaston sijoitusten perustietoja

* Eliten tekemä ennuste rahaston vuodenvaihteessa omistamien sijoituskohteiden nettovuokratuotosta vuodelle 2018

Loppuvuoden 2018 näkymät

Suomen talouden näkymät vuodelle 2018 pysyvät hyvinä, ja tämä tukee etenkin toimitilojen vuokrausta. Ammattimaisten toimijoiden välisen kiinteistömarkkinan kaupankäyntivolyymi saavutti viime vuonna kaikkien aikojen ennätyksensä, yli 10 miljardia euroa. Kaupankäynti vuonna 2018 näyttää jatkuvan myös vilkkaana. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla, kasvavilla kaupunkiseuduilla sijaitseville kiinteistöille on aiempaa vahvempaa kysyntää, koska alueiden välinen tuottoero on monien sijoittajien mielestä riittävän korkea ja tarjoaa suojaa arvon laskulta.

Elite pyrkii jatkossakin sijoittamaan rahaston käteisvarat ripeästi, mikä osaltaan parantaa rahaston vuotuista tuottoa. Rahasto myy asuntoja myös jatkossa ja myynneistä saadut varat on tarkoitus sijoittaa uudelleen joko asunto- tai toimitilakohteisiin.

Rahaston keväällä 2018 tapahtuvan ensimmäisen tuotonmaksun ennakoidaan olevan aiemmin ilmoitetun tavoitteen, 4-5 %, mukainen.

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Minimimerkintä: 5 000 €
Aloituspäivä: 30.9.2016

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.