Elite Vuokratuotto

Erikoissijoitusrahasto

 

 

Yleiskuvaus 

Elite Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa. 

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta. 

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa. 

Vahvuudet 

  • Tavoittelee kassavirtaa ja arvonnousua 
  • Laaja hajautus 
  • Yhdistelmä vuokra-asunnoista ja toimitiloista 
  • Likvidi asuntosijoitusvaihtoehto 

Kenelle sopii? 

  • Kiinteistömarkkinan korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Kassavirtaa arvostavalle 
  • Vuokra-asuntojen ja toimitilojen välistä hajautusta arvostavalle 
  • Vaivatonta kiinteistösijoittamista hakevalle 

Kvartaaliraportti 1.7.–30.9.2017

Katsauskauden merkittävin tapahtuma oli Kiinteistö Oy Jyväskylän Yrjönkatu 42:n hankinta. Jyväskylän keskustassa sijaitseva kiinteistö on vuokrattu kokonaan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella valtionyhtiö Vapo Oy:n pääkonttoriksi. Vantaan Tikkurilassa sijaitsevassa Kuriirinmuurin toimistokiinteistössä aloitti toimintansa henkilöstöpalveluyritys Adecco Finland Oy, joka keskitti tiloihin kaikki pääkaupunkiseudun toimintonsa. Kuriirinmuuri on nyt täyteen vuokrattu.

Olemassa olevien kiinteistöjen arvo pysyi melko vakaana, joskin Kuriirinmuurin arvoa painoi jonkin verran tieto yhden käyttäjän poistumisesta määräaikaisen sopimuksen päättyessä. Myöhemmin vapautuvaan tilaan etsitään jo aktiivisesti uutta vuokralaista. Jyväskylän kohteessa ulkopuolisen arvonmäärittäjän ilmoittama käypä arvo on selvästi hankintahintaa korkeampi, mikä näkyy kvartaalin realisoitumattomassa arvonmuutoksessa.

Rahaston kokonaisarvo on 34,7 miljoonaa euroa, josta vieraan pääoman osuus on 15,6 miljoonaa euroa.

Rahasto-osuuksien arvot 29.9.2017

Loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 näkymät

Kuten yleisesti Suomen taloudessa, myös kiinteistömarkkinoilla on ollut hyvä vire koko syksyn ajan. Näköpiirissä ei ole mitään, mikä hidastaisi aktiivisuutta lyhyellä aikavälillä. Sekä kiinteistökauppoja että vuokrauksia on tehty paljon. Vuokra-asuntojen hinnat ovat nousseet sijoittajakaupassa edelleen, eikä hinnoissa enää välttämättä ole paljoa nousupotentiaalia. Eliten näkemyksen mukaan nyt ei ole perusteita vuokra-asuntosijoitusten lisäämiselle.

Rahastoon sijoitetut pääomat ovat kasvaneet merkittävästi myös kesän jälkeen. Elite tutkii jatkuvasti uusien sijoituskohteiden hankintaa. Sijoitusasuntomarkkinoiden tilanteen vuoksi rahaston sijoituksissa ylipainotetaan jatkossa toimitilakohteita. Tutkittavana on muutamia laadukkaita kaupan käytössä olevia kiinteistöjä suurissa kaupungeissa.

Rahaston ennakoidaan hankkivan lisää sijoituskohteita viimeistään vuoden vaihteen jälkeen. Markkinatilanne mahdollistaa myös asuntojen myynnin, ja ensimmäiset asunnot tulevat myyntiin loppuvuonna. Rahaston pääomat on pääosin sijoitettu, ja Elite ennakoi, että kuukausittainen vuokrakassavirta mahdollistaa tuotonmaksun aloittamisen vuonna 2018.

Avaintiedot

Osuussarjat: A, C, D ja E
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: Elite Rahastohallinto Oy
Rahastoyhtiö: Elite Rahastohallinto Oy
Minimimerkintä: 5 000 €
Aloituspäivä: 30.9.2016

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto.