Elite Alfred Berg Osake

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. 

Sijoitustoiminta kohdistuu laajasti kansainvälisille osakemarkkinoille, eivätkä indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet ohjaa rahaston toimintaa. Rahasto hyödyntää johdannaisia sekä sijoitusten suojaamisessa että tuoton tavoittelussa osana sijoitusstrategiaa. ETF- ja indeksirahastojen avulla maksimoidaan tehokas sijoitustoiminta. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin. 

Vahvuudet 

  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Aktiivinen näkemys eri maantieteellisistä alueista 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito osakemarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Hajautettua sijoitusratkaisua etsivälle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle

 

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World -osaketuottoindeksi
Aloituspäivä: 28.05.2014

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000096920
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000260906
Minimimerkintä: 1 000 000 €

 

 

 

 

 

 

 Osuussarja D
ISIN: FI4000260914
Minimimerkintä: 5 000 000 €

Osuussarja E
ISIN: FI4000260922
Minimimerkintä: 10 000 000 €

 

Kuukausikatsaus 30.11.2018

Vahvan lokakuun lopun jälkeen osakemarkkinoiden marraskuu alkoi vaihtelevissa tunnelmissa. Markkinat saivat kuitenkin nostetta, kun presidentti Trump ilmaisi kiinnostuksensa kauppasotakiistan ratkaisemiseen Argentiinan G20-maiden kokouksen yhteydessä. Kuukauden aikana vaihtelevat signaalit kauppasodan ratkaisuyrityksistä saivat sijoittajat aika ajoin hämilleen ja kurssiheilahtelu jatkui. Aivan marras–joulukuun vaihteessa pidetyn G20-kokouksen aikana USA ja Kiina saivat aikaan eräänlaisen jatkoajan lisäneuvotteluille. Markkinat ottivat uutisen vastaan positiivisesti.

Marraskuun aikana toimialoista eniten paineessa olivat teknologia- ja energiasektorin osakkeet. Myös öljyn hinta laski merkittävästi ja WTI-laatu kävi jo 50 USD:n tuntumassa.

Isossa-Britanniassa pääministeri Theresa May voitti hallituksen tuen puolelleen Brexit-sopimusehdotuksellaan. Tämän jälkeen muutama ministeri ilmoitti kuitenkin eroavansa, jolloin May kiirehti kertomaan, että Brexitistä kokonaan luopuminen voi myös olla vaihtoehto. EU hyväksyi myös Ison-Britannian erosopimuksen. Pääministeri Maylla on joka tapauksessa kova haaste viedä Brexit-sopimus läpi parlamentissa.

Kädenvääntö Italian budjettialijäämästä jatkui, minkä seurauksena Italian varapääministeri väläytti mahdollisuutta alijäämätavoitteen kaventamiseen.

Marraskuun lopussa Yhdysvaltain keskuspankki Fedin johtaja Jerome Powell muutti puheitaan aiempaa varovaisempaan sävyyn rahapolitiikan kiristyksestä. Powellin mukaan korkotaso olisi jo lähellä neutraalia. Puheen jälkeen osakkeet USA:ssa lähtivät voimakkaaseen nousuun.

Elite Alfred Berg Osake rahastossa toimialoista parhaiten tuotti salkun ylipaino terveydenhuollossa. Eniten rahaston tuottoa rasitti energiasektorin alamäki, kun öljyn hinta laski voimakkaasti. Marraskuun aikana rahaston sijoitusastetta nostettiin hieman ja samalla lisättiin painoa kehittyvillä markkinoilla, joiden arvostustasot olivat laskeneet houkutteleville tasoille.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.