Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 kk
Aloituspäivä: 20.12.2012

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000052584
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000252275
Minimimerkintä: 1 000 000 €

 

 

 

 

 

 

 


Osuussarja D
ISIN: FI4000252291
Minimimerkintä: 5 000 000 € 

Osuussarja E
ISIN: FI4000252309
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Kuukausikatsaus 30.11.2018

Markkinatunnelma heikkeni entisestään marraskuussa ja arvopapereiden hintojen heilunta jatkui. Tosin hintaliike oli kuitenkin useissa omaisuusluokissa, kuten Eurooppa High Yieldissä ja eurooppalaisissa sekä yhdysvaltalaisissa senior pankkilainoissa, vain alaspäin. Markkinoilla jatkettiin marraskuun aikana keskustelua globaalista talouskasvun heikkenemisestä ja spekuloitiin jopa taantuman todennäköisyydestä. Sijoittajien päähuomio oli yhtiöiden Q3 tuloksissa, keskuspankkien kommunikoinnissa, Brexit neuvotteluissa ja G20-maiden kokouksessa, joka alkoi marraskuun lopussa Argentiinassa. Yhdysvaltain presidentti Trump ja Kiinan presidentti Xi neuvottelivat siellä maiden välisistä kauppasuhteista. Sijoittajat toivoivat tapaamisen johtavan jonkinlaiseen rakentavaan polkuun, jota pitkin päästäisiin sopuun maiden välisiä suhteita hiertäneistä seikoista, kuten immateriaalioikeuksien varastamisesta ja kauppa-alijäämästä.

Saksan valtionlainoissa nähtiin edelleen turvasatamakysyntää ja Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski seitsemän korkopistettä tasolle 0,31 %. Saksan viiden vuoden valtionlainan korko laski kahdeksan korkopistettä tasolle -0,27 %. Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury kääntyi selvään laskuun kuukauden aikana ja laskua kertyi 16 korkopistettä tasolle 2,99 %.

Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot kasvoivat jälleen paljon ja hieman enemmän kuin lokakuussa eli 72 korkopistettä. Korkotason vaatimattomasta laskusta ei ollut paljon apua ja niin sanottujen High Yield -yrityslainojen tuotoksi muodostui indeksitasolla -2,05 %. Korkean luottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kasvoivat myös hieman enemmän kuin viime kuussa eli 21 korkopistettä, joten kuukausituotto jäi indeksitasolla negatiiviseksi 0,65 %.

Ensi vuosi näyttää korkosijoittajan kannalta edelleen haastavalta. Vaikka eurooppalaisten yrityslainojen riskipreemiot ovatkin nousseet kahden vuoden takaiselle tasolle, niin Saksan viiden vuoden valtionlainan korko on laskenut yhdeksän korkopistettä vuoden alusta lähtien tasolle -0,29 %. Suuri epävarmuus liittyy Yhdysvaltain keskuspankki Fedin tulevaan rahapolitiikkaan ja globaaliin talouskasvuun. Fedin uskotaan nostavan ohjauskorkoa joulukuussa, mutta ensi vuoden korkopolkuun liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Inflaatio-odotukset ovat heikentyneet sekä USA:ssa että Euroopassa eikä talouskehitys näytä Euroopan osalta edelleenkään kovin vahvalta. Näiden tietojen valossa näyttää vahvasti siltä, että EKP:n on hyvin vaikea lähteä kiristämään rahapolitiikkaa vielä ensi vuonna ja nostamaan ohjauskorkoa ensimmäistä kertaa vuosiin. EKP:n näkemys Euroopan taloudesta on ollut varsin positiivinen ja pääjohtaja Draghi on vakuutellut heikkojen talouslukujen johtuvan väliaikaisista tekijöistä. Yhtenä suurena riskinä on USA:n ja Kiinan välisten neuvotteluiden kariutuminen ja kauppasodan eskaloituminen. Tämä johtaisi suurella todennäköisyydellä talouskasvun odotettua suurempaan hidastumiseen.

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastossa on aloitettu hyvissä ajoin riskitason merkittävä keventäminen vuoden 2017 lopusta lähtien. Rahaston allokaatiota on muokattu defensiiviseen suuntaan, mistä on osoituksena suurempi positiivinen korrelaatio korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen tuoton kanssa.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.