Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa. 

Rahastoon valitaan yli 1200 yrityksen joukosta 30 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: laatu, arvo, hintavakaus ja kurssinousu. 

Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen. Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto. 

Vahvuudet

  • Yhtiövalinnat tehdään erittäin laajasta sijoitusavaruudesta
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia maihin tai sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia.

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
  • Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemykstä hakevalle

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Europe NR EUR
Aloituspäivä: 1.12.2016

Osuussarjat

Rahastolla on 5 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000232517
Minimimerkintä: 50 EUR

Osuussarja B
ISIN: FI4000232525
Minimimerkintä: 500 000 EUR

 

 

 

 

 


Osuussarja C
ISIN: FI4000232533
Minimimerkintä: 1 000 000 EUR

Osuussarja D
ISIN: FI4000232541
Minimimerkintä: 5 000 000 EUR

Osuussarja E
ISIN: FI4000232558
Minimimerkintä: 10 000 000 EUR

Kuukausikatsaus 30.11.2018
A-osuussarja

Vahvan lokakuun lopun jälkeen osakemarkkinoiden marraskuu alkoi vaihtelevissa tunnelmissa. Markkinat saivat kuitenkin nostetta, kun presidentti Trump ilmaisi kiinnostuksensa kauppasotakiistan ratkaisemiseen Argentiinan G20-maiden kokouksen yhteydessä. Kuukauden aikana vaihtelevat signaalit kauppasodan ratkaisuyrityksistä saivat sijoittajat aika ajoin hämilleen ja kurssiheilahtelu jatkui. Aivan marras–joulukuun vaihteessa pidetyn G20-kokouksen aikana USA ja Kiina saivat aikaan eräänlaisen jatkoajan lisäneuvotteluille. Markkinat ottivat uutisen vastaan positiivisesti.

Marraskuun aikana toimialoista eniten paineessa olivat teknologia- ja energiasektorin osakkeet. Myös öljyn hinta laski merkittävästi ja WTI-laatu kävi jo 50 USD:n tuntumassa.

Isossa-Britanniassa Theresa May voitti hallituksen tuen puolelleen Brexit-sopimusehdotuksellaan. Tämän jälkeen muutama ministeri ilmoitti kuitenkin eroavansa, jolloin May kiirehti kertomaan, että Brexitistä kokonaan luopuminen voi myös olla vaihtoehto. EU hyväksyi myös Ison-Britannian erosopimuksen. Pääministeri Maylla on joka tapauksessa kova haaste viedä Brexit-sopimus läpi parlamentissa.

Kädenvääntö Italian budjettialijäämästä jatkui, minkä seurauksena Italian varapääministeri väläytti mahdollisuutta alijäämätavoitteen kaventamiseen.

Marraskuun lopussa Yhdysvaltain keskuspankki Fedin johtaja Jerome Powell muutti puheitaan aiempaa varovaisempaan sävyyn rahapolitiikan kiristyksestä. Powellin mukaan korkotaso olisi jo lähellä neutraalia. Puheen jälkeen osakkeet USA:ssa lähtivät voimakkaaseen nousuun.

Myös Euroopassa saatiin kolmannen kvartaalin tuloskausi käytännössä päätökseen. Stoxx 600 indeksin yhtiöistä 56 % yllätti positiivisesti liikevaihdon ja 50 % liiketuloksen osalta.

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit rahaston kokoonpanoon tehtiin muutamia muutoksia. Rahastosta myytiin muiden muassa Deutsche Lufthansa AG ja Softcat Plc. Uusina yhtiöinä rahastoon ostettiin muiden muassa Unilever NV ja Zurich Insurance Group Ltd.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa.