AJ Elite Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Group Oyj
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarjat

Rahastolla on 2 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät täältä.

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €

 

 

 

 

 

 

 

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Kuukausikatsaus 31.3.2018

Maaliskuussa rahaston C-osuuden arvo laski 1,7 %. Maaliskuussa kaikki pohjoismaiset pörssit laskivat ja Amerikassakin kurssit olivat laskusuunnassa. Vuoden alusta rahaston C-osuuden arvo on laskenut hieman, eli 0,26 %.

Rahaston suurin sijoitus UPM kehittyi hyvin maaliskuussa. Rahasto kotiutti voittoja monista osakkeista, kuten mm. Revenio Group Oyj:sta, jonka osakkeista myytiin pois noin puolet. Lontoossa noteeratuista osakkeista kotiutettiin voittoja kaivosyhtiöiden Anglo Americanin ja KAZ Mineralsin osakkeista. Norjalaisista osakkeista myytiin pois osa Akerin osakkeista. Afarakin osakkeita ostettiin lisää, ja se on nyt AJ Elite Value Hedge -rahaston kolmanneksi suurin sijoitus. Teimme merkinnän Altian antiin, josta saimme pienen määrän osakkeita.

Korkosijoituksissa Nordea lunasti takaisin suurimman velkakirjasijoituksemme: Nordea Tier 1 -lainan täyteen nimellisarvoon. Lainan kurssi oli jo noussut aikaisempina vuosina lähelle nimellisarvoa, joten sen vuoksi siitä ei kirjautunut suurta voittoa tälle vuodelle. Alkuperäiseen hankintahintaan nähden (alhaisimmillaan AJ Elite Value Hedge -rahasto osti lainaa alle puoleen nimellisarvosta), oli tämä rahastolle erittäin onnistunut korkosijoitus.

Rahaston kymmenen suurinta osakesijoitusta olivat tammikuun lopussa UPM, Telia, Afarak, Incap, Aspocomp, SSAB, Nordea, Nokia, Kopparbergs Bryggeri ja Suominen.

Arvonkehitys

Tuotto

Toimialajakauma

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta on saatavilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi. Tiedot saatavilla suomen kielellä.