AJ Elite Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarjat

Rahastolla on 2 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät täältä.

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €

 

 

 

 

 

 

 

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Kuukausikatsaus 30.4.2018

Huhtikuussa indeksit nousivat Euroopassa, ja AJ Elite Value Hedgen C-osuuden arvo nousi 2,18 %. Vuoden alusta rahaston C-osuuden arvo on noussut 1,9 %.

Rahaston suurin sijoitus UPM julkaisi hiukan markkinoiden odotuksia paremman tuloksen. Loppuvuoden näkymät ovat yhtiöllä hyvät ja odotamme paperin hintojen korotuksia kesän aikana. UPM:n kurssi kehittyi hyvin kuukauden aikana.

Rahaston toiseksi suurin sijoitus Telia julkaisi markkinoiden odotuksia paremman tuloksen. Telian tase on vahvistunut ja se mahdollistaa korkean osingon maksamisen (noin 5-6 %). Lisäksi ilmoitettiin 15 miljardin Ruotsin kruunun omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta seuraavan 3 vuoden aikana. Tämä on lähes kymmenesosa yhtiön koko osakekannasta. Yhteensä osakkeenomistajille aiotaan palauttaa seuraavan kolmen vuoden aikana yli neljännes yhtiön nykyisestä arvosta!

Rahaston neljänneksi suurin sijoitus Aspocomp julkaisi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen 27.4. Yhtiö kertoi asiakaskysynnän lisääntyneeen kauden loppupuolella ja odottaa 5G-tekniikan käyttöönoton tuovan yhtiölle tilauksia. Yhtiö osti käytössään olevan tehdaskiinteistön edullisesti ja tämä pienentää yhtiön kuluja.

Rahaston kymmenen suurinta osakesijoitusta olivat huhtikuun lopussa UPM, Telia, Afarak, Aspocomp, Incap, Nordea, Nokia, SSAB, Kopparbergs Bryggeri ja Cramo.

Arvonkehitys

Tuotto

Toimialajakauma

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta on saatavilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi. Tiedot saatavilla suomen kielellä.