AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarjat

Rahastolla on 2 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €

 

 

 

 

 

 

 

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Kuukausikatsaus 30.11.2018

Osuussarja C

Marraskuussa rahaston C-osuuden arvo laski 3 %. Vuoden alusta rahaston C-osuuden arvo on laskenut 3,8 % ja oli 23,236.

Marraskuussa pörssikurssit jatkoivat lokakuun huonoa kehitystä. Meillä AJ EAB Value Hedge-rahastossa oli marraskuun lopussa noin 29 % käteisessä ja velkakirjoissa. Pörssiosakkeisiin oli sijoitettuna noin 71 %.

Marraskuu oli huono varsinkin suurimman sijoituksemme UPM kannalta, jonka kurssi laski 13,81 %. Laskun syynä olivat pelot sellun hinnan laskusta sekä mahdollisesta talouden taantumasta. UPM on velaton yhtiö ja uskomme sen lähivuosien hyvään osingonmaksukykyyn. UPM:n uudet öljypohjaisia tuotteita korvaavat biotuotteet ovat erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Ostimme hiukan lisää UPM:n osakkeita marraskuussa. Muista suurimmista sijoituksistamme laski muun muassa SSAB 7,83 %. Ruotsissa Kopparsberg Bryggeri laski Brexit-pelkojen vuoksi, koska Englanti on tärkeä markkina-alue Kopparsberg-siiderille. Nousijoita olivat marraskuussa muiden muassa Nordea ja Telia. Iloinen yllättäjä salkussamme oli Ilkka, joka nousi 22,19 %. Muista nousijoista voi mainita YIT:n, joka nousi 10,85 % sekä Qt Group:in, joka nousi 9,46 % marraskuussa.

Rahaston kymmenen suurinta osakesijoitusta olivat marraskuun lopussa UPM, Telia, Aspocomp, Incap, Afarak, Nordea, Nokia, SSAB, Kopparsberg Bryggeri ja Qt Group.

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 3 %
Osuussarja A: 3 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta on saatavilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi. Tiedot saatavilla suomen kielellä.