Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Taavi Rissanen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
taavi.rissanen@elitevarainhoito.fi
040 826 2142

Elite Rahastohallinnon asiakaspalvelu
rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
Active Multi-Strategy K 101.17775 17.5.2018
Active Multi-Strategy T 101.17775 17.5.2018
AJ Elite Value Hedge A 10.714 17.5.2018
AJ Elite Value Hedge C 25.204 17.5.2018
CapMan Collection A1 107.20873 29.3.2018
CapMan Collection A2 109.67538 29.3.2018
CapMan Collection A3 112.39433 29.3.2018
CapMan Collection A4 99.19832 29.3.2018
Elite Eurooppa Faktorit A 109.99326 18.5.2018
Elite Eurooppa Faktorit B 110.35864 18.5.2018
Elite Eurooppa Faktorit C 112.36555 18.5.2018
Elite Eurooppa Faktorit D 113.02361 18.5.2018
Elite Eurooppa Faktorit E 113.51975 18.5.2018
Elite Korko A 105.58211 18.5.2018
Elite Korko C 101.01522 18.5.2018
Elite Korko D 101.17888 18.5.2018
Elite Korko E 101.39752 18.5.2018
Elite Optimi C 101.65055 18.5.2018
Elite Optimi D 96.81772 18.5.2018
Elite Optimi E 105.11861 18.5.2018
Elite Osake A 147.40803 18.5.2018
Elite Osake C 110.16648 18.5.2018
Elite Osake D 110.70945 18.5.2018
Elite Osake E 111.25504 18.5.2018
Elite Suomi Faktorit A 120.85341 18.5.2018
Elite Suomi Faktorit B 121.20852 18.5.2018
Elite Suomi Faktorit D 114.35558 18.5.2018
Elite Suomi Faktorit E 114.69993 18.5.2018
Elite Trendi C 132.11431 18.5.2018
Elite Trendi D 103.78524 18.5.2018
Elite Trendi E 104.83092 18.5.2018
Elite Vuokratuotto A 100.46653 29.3.2018
Elite Vuokratuotto C 101.14285 29.3.2018
Elite Vuokratuotto D 102.04266 29.3.2018
Elite Vuokratuotto E 107.83343 29.3.2018
WIP Hakkapeliitat A1 155.12531 18.5.2018
Zenito Silver and Gold A 207.9014 18.5.2018
Zenito Silver and Gold B 212.78504 18.5.2018
Zenito Silver and Gold C 217.93665 18.5.2018

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.elitevarainhoito.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Rahastosopimus PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF