Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Taavi Rissanen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
taavi.rissanen@elitevarainhoito.fi
040 826 2142

Elite Rahastohallinnon asiakaspalvelu
rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
Active Multi-Strategy K 100.88991 17.7.2018
Active Multi-Strategy T 100.88991 17.7.2018
AJ Elite Value Hedge A 10.524 18.7.2018
AJ Elite Value Hedge C 24.787 18.7.2018
Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 0.977 18.7.2018
Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.756 18.7.2018
Alfred Berg Korkovarainhoito A 101.077 17.7.2018
Alfred Berg Korkovarainhoito B 103.285 17.7.2018
Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 4.512 17.7.2018
Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 9.639 17.7.2018
Alfred Berg Osakevarainhoito B 138.094 17.7.2018
Alfred Berg Suomi Fokus A 12.984 18.7.2018
Alfred Berg Suomi Fokus B 30.365 18.7.2018
CapMan Collection A1 107.20873 29.3.2018
CapMan Collection A2 109.67538 29.3.2018
CapMan Collection A3 112.39433 29.3.2018
CapMan Collection A4 99.19832 29.3.2018
Elite Eurooppa Faktorit A 110.20402 18.7.2018
Elite Eurooppa Faktorit B 110.61629 18.7.2018
Elite Eurooppa Faktorit C 112.73154 18.7.2018
Elite Eurooppa Faktorit D 113.46756 18.7.2018
Elite Eurooppa Faktorit E 114.02286 18.7.2018
Elite Korko A 105.30528 18.7.2018
Elite Korko C 100.77567 18.7.2018
Elite Korko D 100.96423 18.7.2018
Elite Korko E 101.21625 18.7.2018
Elite Optimi C 101.02508 18.7.2018
Elite Optimi D 96.30249 18.7.2018
Elite Optimi E 104.73421 18.7.2018
Elite Osake A 149.33444 18.7.2018
Elite Osake C 111.88659 18.7.2018
Elite Osake D 112.53214 18.7.2018
Elite Osake E 113.1813 18.7.2018
Elite Suomi Faktorit A 114.91565 18.7.2018
Elite Suomi Faktorit B 115.30147 18.7.2018
Elite Suomi Faktorit D 108.95538 18.7.2018
Elite Suomi Faktorit E 109.33833 18.7.2018
Elite Trendi C 132.63614 18.7.2018
Elite Trendi D 104.45684 18.7.2018
Elite Trendi E 105.68586 18.7.2018
Elite Vuokratuotto A 100.46653 29.3.2018
Elite Vuokratuotto C 101.14285 29.3.2018
Elite Vuokratuotto D 102.04266 29.3.2018
Elite Vuokratuotto E 107.83343 29.3.2018
WIP Hakkapeliitat A1 152.53877 18.7.2018
Zenito Silver and Gold A 196.87264 18.7.2018
Zenito Silver and Gold B 201.56469 18.7.2018
Zenito Silver and Gold C 206.5137 18.7.2018

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.elitevarainhoito.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Rahastosopimus PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF