Rahastohallinto

Elite Rahastohallinto Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on Elite Varainhoito Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastohallinto toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastohallinto tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Taavi Rissanen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
taavi.rissanen@elitevarainhoito.fi
040 826 2142

Elite Rahastohallinnon asiakaspalvelu
rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
Aalto Tasapainoinen A1 122.31695 12.12.2017
Aalto Tasapainoinen A2 118.72986 12.12.2017
Aalto Varovainen A1 110.56434 12.12.2017
Aalto Varovainen A2 107.83358 12.12.2017
Active Multi-Strategy K 101.29854 11.12.2017
Active Multi-Strategy T 101.29854 11.12.2017
AJ Elite Value Hedge A 10.266 12.12.2017
AJ Elite Value Hedge C 24.048 12.12.2017
CapMan Collection A1 109.8047 29.9.2017
CapMan Collection A2 111.94115 29.9.2017
CapMan Collection A3 114.37503 29.9.2017
CapMan Collection A4 100.74626 29.9.2017
Elite Eurooppa Faktorit A 113.4038 13.12.2017
Elite Eurooppa Faktorit B 113.66531 13.12.2017
Elite Eurooppa Faktorit C 115.34074 13.12.2017
Elite Eurooppa Faktorit D 115.81812 13.12.2017
Elite Eurooppa Faktorit E 116.17749 13.12.2017
Elite Korko A 106.5057 12.12.2017
Elite Korko C 101.83309 12.12.2017
Elite Korko D 101.9324 12.12.2017
Elite Korko E 102.06475 12.12.2017
Elite Optimi C 104.48845 12.12.2017
Elite Optimi D 99.19302 12.12.2017
Elite Optimi E 107.2353 12.12.2017
Elite Osake A 144.26013 12.12.2017
Elite Osake C 106.73994 12.12.2017
Elite Osake D 107.03551 12.12.2017
Elite Osake E 107.33197 12.12.2017
Elite Suomi Faktorit A 114.0207 12.12.2017
Elite Suomi Faktorit B 114.2426 12.12.2017
Elite Suomi Faktorit D 106.70584 12.12.2017
Elite Suomi Faktorit E 106.88913 12.12.2017
Elite Trendi C 131.79752 12.12.2017
Elite Trendi D 102.8047 12.12.2017
Elite Trendi E 103.39484 12.12.2017
Elite Vuokratuotto A 99.00307 29.9.2017
Elite Vuokratuotto C 99.41757 29.9.2017
Elite Vuokratuotto D 99.96457 29.9.2017
Elite Vuokratuotto E 105.38184 29.9.2017
Obsido Rebalanced A1 107.15413 12.12.2017
Obsido Rebalanced A2 107.56321 12.12.2017
WIP Hakkapeliitat A1 157.87943 12.12.2017
Zenito Silver and Gold A 184.99908 12.12.2017
Zenito Silver and Gold B 189.18205 12.12.2017
Zenito Silver and Gold C 193.59574 12.12.2017

 

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Rahastosopimus PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF