Rahastohallinto

Elite Rahastohallinto Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on Elite Varainhoito Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastohallinto toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastohallinto tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Taavi Rissanen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
taavi.rissanen@elitevarainhoito.fi
040 826 2142

Elite Rahastohallinnon asiakaspalvelu
rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
Active Multi-Strategy K 100.81121 13.3.2018
Active Multi-Strategy T 100.81121 13.3.2018
AJ Elite Value Hedge A 10.416 14.3.2018
AJ Elite Value Hedge C 24.462 14.3.2018
CapMan Collection A1 109.80686 29.12.2017
CapMan Collection A2 112.13922 29.12.2017
CapMan Collection A3 114.74915 29.12.2017
CapMan Collection A4 101.17673 29.12.2017
Elite Eurooppa Faktorit A 108.66847 15.3.2018
Elite Eurooppa Faktorit B 108.98167 15.3.2018
Elite Eurooppa Faktorit C 110.85653 15.3.2018
Elite Eurooppa Faktorit D 111.42755 15.3.2018
Elite Eurooppa Faktorit E 111.85782 15.3.2018
Elite Korko A 106.49209 15.3.2018
Elite Korko C 101.859 15.3.2018
Elite Korko D 101.99726 15.3.2018
Elite Korko E 102.1818 15.3.2018
Elite Optimi C 102.97675 14.3.2018
Elite Optimi D 97.99233 14.3.2018
Elite Optimi E 106.20455 14.3.2018
Elite Osake A 145.46575 15.3.2018
Elite Osake C 108.39679 15.3.2018
Elite Osake D 108.83547 15.3.2018
Elite Osake E 109.27602 15.3.2018
Elite Suomi Faktorit A 114.37563 15.3.2018
Elite Suomi Faktorit B 114.66395 15.3.2018
Elite Suomi Faktorit D 107.94631 15.3.2018
Elite Suomi Faktorit E 108.21435 15.3.2018
Elite Trendi C 131.0122 15.3.2018
Elite Trendi D 102.64907 15.3.2018
Elite Trendi E 103.50168 15.3.2018
Elite Vuokratuotto A 100.09737 29.12.2017
Elite Vuokratuotto C 100.64809 29.12.2017
Elite Vuokratuotto D 101.37835 29.12.2017
Elite Vuokratuotto E 107.0009 29.12.2017
WIP Hakkapeliitat A1 153.12164 14.3.2018
Zenito Silver and Gold A 190.48352 15.3.2018
Zenito Silver and Gold B 194.88952 15.3.2018
Zenito Silver and Gold C 199.53785 15.3.2018

Elite Alfred Berg -konsernin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.elitevarainhoito.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Rahastosopimus PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF