Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.08 15.11.2018
AJ EAB Value Hedge C 23.796 15.11.2018
CapMan Collection A1 112.08459 28.9.2018
CapMan Collection A2 115.06728 28.9.2018
CapMan Collection A3 118.27561 28.9.2018
CapMan Collection A4 104.59882 28.9.2018
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 0.89592 15.11.2018
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.60942 15.11.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 103.62405 15.11.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 104.08649 15.11.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 106.47476 15.11.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 107.31099 15.11.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 107.94259 15.11.2018
Elite Alfred Berg Korko A 104.1882 15.11.2018
Elite Alfred Berg Korko C 99.75582 15.11.2018
Elite Alfred Berg Korko D 99.9918 15.11.2018
Elite Alfred Berg Korko E 100.30729 15.11.2018
Elite Alfred Berg Korkovarainhoito A 99.53829 14.11.2018
Elite Alfred Berg Korkovarainhoito B 101.71255 14.11.2018
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 4.35482 14.11.2018
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 9.30297 14.11.2018
Elite Alfred Berg Optimi C 96.78043 15.11.2018
Elite Alfred Berg Optimi D 92.40807 15.11.2018
Elite Alfred Berg Optimi E 100.82978 15.11.2018
Elite Alfred Berg Osake A 138.55214 15.11.2018
Elite Alfred Berg Osake C 104.32164 15.11.2018
Elite Alfred Berg Osake D 105.0963 15.11.2018
Elite Alfred Berg Osake E 105.8765 15.11.2018
Elite Alfred Berg Osakevarainhoito B 132.05987 14.11.2018
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A 111.47697 15.11.2018
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B 111.93106 15.11.2018
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D 106.91947 15.11.2018
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E 107.40119 15.11.2018
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 11.59586 15.11.2018
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 27.11872 15.11.2018
Elite Alfred Berg Trendi C 125.91903 15.11.2018
Elite Alfred Berg Trendi D 99.65914 15.11.2018
Elite Alfred Berg Trendi E 101.16391 15.11.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 98.18055 28.9.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 99.08099 28.9.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 100.25328 28.9.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 106.17322 28.9.2018
WIP Hakkapeliitat A1 136.79781 15.11.2018
Zenito Silver and Gold A 168.19313 15.11.2018
Zenito Silver and Gold B 172.31508 15.11.2018
Zenito Silver and Gold C 176.66214 15.11.2018

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF