Rahastohallinto

Elite Rahastohallinto Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on Elite Varainhoito Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastohallinto toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastohallinto tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Taavi Rissanen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
taavi.rissanen@elitevarainhoito.fi
040 826 2142

Elite Rahastohallinnon asiakaspalvelu
rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
Aalto Tasapainoinen A1 121.76927 21.2.2018
Aalto Tasapainoinen A2 118.08328 21.2.2018
Active Multi-Strategy K 100.81971 20.2.2018
Active Multi-Strategy T 100.81971 20.2.2018
AJ Elite Value Hedge A 10.461 21.2.2018
AJ Elite Value Hedge C 24.547 21.2.2018
CapMan Collection A1 109.80686 29.12.2017
CapMan Collection A2 112.13922 29.12.2017
CapMan Collection A3 114.74915 29.12.2017
CapMan Collection A4 101.17673 29.12.2017
Elite Eurooppa Faktorit A 111.9576 21.2.2018
Elite Eurooppa Faktorit B 112.26601 21.2.2018
Elite Eurooppa Faktorit C 114.14072 21.2.2018
Elite Eurooppa Faktorit D 114.70103 21.2.2018
Elite Eurooppa Faktorit E 115.12314 21.2.2018
Elite Korko A 106.51705 21.2.2018
Elite Korko C 101.87365 21.2.2018
Elite Korko D 102.00273 21.2.2018
Elite Korko E 102.17494 21.2.2018
Elite Optimi C 102.8899 21.2.2018
Elite Optimi D 97.88155 21.2.2018
Elite Optimi E 106.0235 21.2.2018
Elite Osake A 144.84577 21.2.2018
Elite Osake C 107.73975 21.2.2018
Elite Osake D 108.14321 21.2.2018
Elite Osake E 108.5483 21.2.2018
Elite Suomi Faktorit A 115.92731 21.2.2018
Elite Suomi Faktorit B 116.20204 21.2.2018
Elite Suomi Faktorit D 109.33166 21.2.2018
Elite Suomi Faktorit E 109.58334 21.2.2018
Elite Trendi C 130.76707 21.2.2018
Elite Trendi D 102.36017 21.2.2018
Elite Trendi E 103.14824 21.2.2018
Elite Vuokratuotto A 100.09737 29.12.2017
Elite Vuokratuotto C 100.64809 29.12.2017
Elite Vuokratuotto D 101.37835 29.12.2017
Elite Vuokratuotto E 107.0009 29.12.2017
WIP Hakkapeliitat A1 160.13263 21.2.2018
Zenito Silver and Gold A 194.72496 21.2.2018
Zenito Silver and Gold B 199.20511 21.2.2018
Zenito Silver and Gold C 203.93181 21.2.2018

Elite Alfred Berg -konsernin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.elitevarainhoito.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Rahastosopimus PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF