Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Taavi Rissanen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
taavi.rissanen@eabgroup.fi
040 826 2142

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
Active Multi-Strategy K 100.31225 18.9.2018
Active Multi-Strategy T 100.31225 18.9.2018
AJ EAB Value Hedge A 10.671 19.9.2018
AJ EAB Value Hedge C 25.17 19.9.2018
CapMan Collection A1 109.88739 29.6.2018
CapMan Collection A2 112.61456 29.6.2018
CapMan Collection A3 115.58125 29.6.2018
CapMan Collection A4 102.11406 29.6.2018
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 0.94203 19.9.2018
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.69226 19.9.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 108.12196 19.9.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 108.56688 19.9.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 110.8448 19.9.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 111.64557 19.9.2018
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 112.25002 19.9.2018
Elite Alfred Berg Korko A 104.66945 19.9.2018
Elite Alfred Berg Korko C 100.19315 19.9.2018
Elite Alfred Berg Korko D 100.40661 19.9.2018
Elite Alfred Berg Korko E 100.69198 19.9.2018
Elite Alfred Berg Korkovarainhoito A 100.28969 18.9.2018
Elite Alfred Berg Korkovarainhoito B 102.48037 18.9.2018
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 4.5145 18.9.2018
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 9.6441 18.9.2018
Elite Alfred Berg Optimi C 98.88572 19.9.2018
Elite Alfred Berg Optimi D 94.34453 19.9.2018
Elite Alfred Berg Optimi E 102.78206 19.9.2018
Elite Alfred Berg Osake A 148.84643 19.9.2018
Elite Alfred Berg Osake C 111.8101 19.9.2018
Elite Alfred Berg Osake D 112.55237 19.9.2018
Elite Alfred Berg Osake E 113.29934 19.9.2018
Elite Alfred Berg Osakevarainhoito B 139.16818 18.9.2018
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A 119.45091 19.9.2018
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B 119.90121 19.9.2018
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D 113.54584 19.9.2018
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E 114.00394 19.9.2018
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 12.7244 19.9.2018
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 29.758 19.9.2018
Elite Alfred Berg Trendi C 132.39989 19.9.2018
Elite Alfred Berg Trendi D 104.54117 19.9.2018
Elite Alfred Berg Trendi E 105.95394 19.9.2018
Elite Vuokratuotto A 96.40235 29.6.2018
Elite Vuokratuotto C 97.17254 29.6.2018
Elite Vuokratuotto D 98.2001 29.6.2018
Elite Vuokratuotto E 103.90205 29.6.2018
WIP Hakkapeliitat A1 153.05158 19.9.2018
Zenito Silver and Gold A 172.06565 19.9.2018
Zenito Silver and Gold B 176.22741 19.9.2018
Zenito Silver and Gold C 180.61674 19.9.2018

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF