Instituutiovarainhoito

Elite Varainhoito -konserni on tarjonnut varainhoitopalveluja vaativille ammattisijoittajille vuodesta 2005. Instituutiovarainhoitomme kulmakiviä ovat oma globaali taloustutkimus, erittäin vahva kvantitatiivisen yritys- ja markkina-analyysin osaaminen, vahva asiantuntemus ulkoisten salkunhoitajien valinnassa sekä näkemyksellinen sijoitustoiminta.

Rahasto-, ETF- ja struktuurivälitys sekä tutkimus ammattiasiakkaille

Sijoitustoimintamme kulmakiviä on rahastotutkimus ETF-rahastot mukaan lukien. Sijoitustiimimme analysoi kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti rahastoja kaikilta kohdemarkkinoilta useimmista omaisuusluokista. Analyysit toteutetaan uusimpia menetelmiä käyttäen, lisäksi teemme tarkat kvalitatiiviset analyysit salkunhoitajista ja prosesseista. Tarjoamme ammattiasiakkaidemme käyttöön osaamisemme ulkopuolisten salkunhoitajien löytämisessä. Ammattisijoittajille suunnatun rahastovälityspalvelumme kautta voi suoraan sijoittaa noin 3000 rahastoon.

Varainhoitomme on erikoistunut myös strukturoitujen tuotteiden analysointiin. Haemme asiakkaillemme markkinoilta tehokkaimmat ratkaisut ja teemme tehokkuusvertailua esimerkiksi strukturoitujen sijoitusten ja muiden indeksisijoitusten välillä.

Osakestrategiat

Olemme lanseeranneet uuden edistyksellisen tavan sijoittaa osakkeisiin: Elite Suomi Osakestrategian. Perustana on kvantitatiivisen tiimimme tekemä syvällinen tutkimustyö ja riskimallinnus. Osakestrategiat sijoittuvat aktiivisuudeltaan perinteisen aktiivisen rahaston ja indeksirahaston välimaastoon. Strategioiden avulla asiakkaillamme on mahdollisuus sijoittaa globaaleille osakemarkkinoille tarkkaan määritellyn riskiprofiilin mukaisesti ja tehokkaasti.

Tutustu sijoitustiimiimme tästä

Vastuullisuus

Elite on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Raportoimme vuosittain, miten olemme toteuttaneet ja edistäneet vastuullisuuteen liittyviä seikkoja toiminnassamme.

Yhteyshenkilöt

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, 0201 558 610

Timo Koivumäki, johtaja, instituutiovarainhoito ja pääomarahastot, 0500 419 952

Kristian Warras, johtaja, instituutiovarainhoito ja pääomarahastot, 050 67 576