Henkilötietojen käyttö Elite Varainhoito Oyj:ssä

Elite Varainhoito -konsernin toiminnassa tietosuojaan ja asiakkaiden yksityisyyden suojan säilymiseen henkilötietojen käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota.

Elite Varainhoito -konserni käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja sijoitus- ja oheispalvelu- ja vakuutusedustukseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti sekä huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja markkinointiin sekä riskienhallintaan.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi Elite Varainhoito -konsernissa on useita henkilörekisterejä, joista kustakin on laadittu erillinen rekisteriseloste. Elite Varainhoito Oyj:n ja Elite Life Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste sisältäen rekisteriselosteen löytyy tämän sivun lopusta.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekistereistä sekä vakuutusasioissa myös vakuutusyhtiöiltä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai työnantajalta. Lisäksi Elite Varainhoidon ja sen konsernin edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa ja viestejä voidaan tallentaa, jotta voidaan varmistua viestien sisällöstä.

Elite Varainhoito -konserniin kuuluvat yhtiöt  eivät luovuta hallussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai lain edellyttämissä tai sallimissa tapauksissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain määrittelemän tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä talletettuna tietoja Elite Varainhoito -konsernin rekistereihin. Mikäli tietoja on talletettuna, on rekisteröidyllä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tieto on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Elite Varainhoito Oyj:n ja Elite Life Oy:n rekisteriin rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa kieltää käyttämästä tietojaan etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä asianomaiselle palveluntarjoajalle Elite Varainhoito Oyj:lle tai/ja Elite Life Oy:lle. Lisätietoja tarkastusoikeudesta, tietojen korjaamisesta sekä kielto-oikeuden käyttämisestä on saatavissa sivun lopusta löytyvästä rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste