Elite Varainhoito Oyj:n internetsivujen käyttöehdot

Lukekaa nämä ehdot huolellisesti. Käyttämällä Elite Varainhoidon kotisivuja sitoudutte samalla noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli ette halua noudattaa internetsivujen käyttöehtoja, tulee teidän pidättäytyä käyttämästä kotisivuja.

Sisältö

Kotisivuilla annettujen tietojen oikeellisuus ja ajanmukaisuus on huolellisesti varmistettu. Elite Varainhoito ei kuitenkaan voi taata kotisivuilla annettujen tietojen olevan täydellisiä tai virheettömiä eikä myöskään hyväksyä juridista vastuuta mahdollisista puutteista tai virheistä. Elite Varainhoito varaa oikeuden muuttaa näillä sivuilla mainittuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta.

Elite Varainhoito ei myöskään vastaa niillä internetsivuilla esitetyistä tiedoista, joille on pääsy hypertekstilinkin avulla Elite Varainhoidon sivuilta. Elite Varainhoito ei analysoi, tarkista tai vahvista näiden internetsivujen sisältöä, niissä esitettyjä mielipiteitä tai tietojen oikeellisuutta.

Evästeet

Elite Varainhoito voi aika ajoin tallentaa kävijöiden tietokoneille ”evästeinä” tunnettua tietoa, jonka avulla tunnistamme kävijät, edellyttäen että he ovat antaneet suostumuksensa evästeiden tallentamiseen tietokoneelleen tai muulle laitteelle muuttamalla selainasetuksiaan. Evästeet antavat Elitelle tietoa siitä, miten ja milloin kävijät ovat käyttäneet sivustoa ja auttavat Eliteä kehittämään sivustoaan tarjotakseen parempaa palvelua. Evästeitä käytetään nykyisin internetsivustoilla yleisesti. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit estää ne valitsemalla selaimessasi evästeet estävän asetuksen. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa estää käyttämästä tiettyjä palveluja sivustolla.

Tuotteiden saatavuus

Näillä kotisivuilla annetut tiedot eivät muodosta myyntitarjousta eivätkä myöskään kehotusta ostotarjouksen tekemiseen. Näillä sivuilla mainitut tuotteet ovat tarjolla vain Suomessa vakituisesti asuville henkilöille.

Sijoitusneuvonta

Näillä kotisivuilla annetut tiedot eivät ole arvopaperimarkkinalain tarkoittamaa sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita.

Verotus

Näiden kotisivujen verotustiedot perustuvat Elite Varainhoidon nykykäytäntöön ja tulkintaan laista ja verokäytännöstä Suomessa 2017. Elite Varainhoito ei voi taata, että veroedut ja rahoitusvälineiden verokohtelu pysyvät samana tulevaisuudessa. Lopullinen verotus määräytyy aina verovelvollisen yksilöllisten olosuhteiden ja verotuksellisen kotipaikan mukaan. Mikäli haluat lisätietoa asiasta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai www.vero.fi.

Vastuu

Elite Varainhoito ei vastaa näiden kotisivujen käytöstä suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuvista tappioista, vahingoista tai kuluista.

Tekijänoikeus

Elite Varainhoidolla on tekijänoikeus kotisivuihin sekä näillä sivuilla olevaan tietoon, joka on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä. Sivuilla olevien tietojen kopiointi, uudelleen julkaisu tai edelleen jakelu kaupalliseen tarkoitukseen tai hyödyntäminen muutoin on kielletty ilman Elite Varainhoidon nimenomaista suostumusta.

Tavaramerkki

Tämä kotisivu sisältää nimiä ja logoja, jotka ovat Elite Varainhoito -konsernin tavaramerkkejä. Näiden nimien ja logojen oikeudeton käyttö loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia ja on siten kielletty.