Tietoa osakkeesta

Osakkeen perustiedot

Elite Varainhoito Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. Jokainen yhtiön A-sarjan osake oikeuttaa 20 ääneen ja jokainen yhtiön B-sarjan osake oikeuttaa 1 ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Molempien osakesarjojen osakkeilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. A-sarjan osakkeita on 9 298 928 kappaletta (185 978 560 ääntä) ja B-sarjan osakkeita 3 544 344 kappaletta (3 544 344 ääntä). Yhteensä osakkeita on 12 843 272 kappaletta (yhteensä 189 522 904 ääntä).

A-sarjan osakkeisiin kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukaisia luovutusrajoituksia.

B-sarjan osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla. A-sarjan osakkeella ei käydä kauppaa pörssissä.

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

Osingonjakopolitiikka

Yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkona pääsääntöisesti puolet Yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta kuitenkin niin, että Yhtiön liiketoiminnan kehitystarpeet huomioidaan ja Yhtiön vakavaraisuutta ei vaaranneta. Näin Yhtiön omat varat ja maksuvalmius pidetään jatkuvasti korkealla tasolla. Lisäksi tavoitteena on, että keskipitkällä aikavälillä osinkotuotto on 5 % osakkeen hinnasta listautumisannissa marraskuussa 2015. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Suurimmat osakkeenomistajat (20) äänimäärän mukaan 31.1.2018

Omien osakkeiden hankinta 2017

Elite Varainhoito Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 antaman valtuutuksen ja Finanssivalvonnan 29.6.2017 antaman luvan perusteella perustaa takaisinosto-ohjelman yhtiön omien B-osakkeiden hankkimiseksi yhtiön johdon ja työntekijöiden osakepalkkio- ja palkitsemisohjelmien toteuttamiseksi arviolta keväällä 2018.

Yhtiö hankkii omia osakkeita korkeintaan 150 000 kappaletta, eli enintään 4,8 % B-osakkeiden päätöksentekohetken (1.8.2017) mukaisesta osakekannasta. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 1.8.2017 sen jälkeen, kun takaisinosto-ohjelma on julkistettu yhtiötiedotteella, ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2018.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2017 hallituksen päättämään enintään 690 000 yhtiön oman A-osakkeen ja enintään 310 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Valtuutus on voimassa 4.10.2018 saakka.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Elite Varainhoito Oyj:llä on 9 298 928 A-osaketta (185 978 560 ääntä) ja 3 544 344 B-osaketta (3 544 344 ääntä).

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.2.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.2.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.1.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.1.2018

CORRECTION: Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.11.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.11.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.11.2018

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.12.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.11.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.10.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.9.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.8.2017

Elite Varainhoito Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.8.2017