Taloustiedot ja toimintakertomukset

Elite Varainhoito Oyj tiedottaa taloudellisesta tuloksestaan First North Nordic – Rulebook -sääntöjen mukaisesti säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa julkaisemalla tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen. Yhtiö tiedottaa tämän lisäksi kaikista merkittävistä muutoksista ja olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä yhtiön taloudelliseen asemaan.

Elite Varainhoito -konsernin taloushallinto vastaa yhtiön tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsauksen tietojen kokoamisesta. Yhtiön ja tytäryhtiöiden tilinpäätökset laaditaan kansallisten laskentaperiaatteiden (FAS) ja sijoituspalveluyrityksiä koskevan erityissääntelyn mukaisesti.

Elite Varainhoito Oyj:n tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Elite Varainhoito Oyj:n osavuosikatsaukset

Sijoittajapresentaatiot

Eliten sijoittajapresentaatio H2/2017