Sijoittajaviestintä

Eliten osakkeesta

Elite Varainhoito Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa 20 ääneen ja jokainen B-sarjan osake yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Molempien osakesarjojen osakkeilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. B-sarjan osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla. A-sarjan osakkeella ei käydä kauppaa pörssissä.

Osakkeen seuranta

Analyysiyhtiö Inderes Oy aloitti Eliten seurannan 10.10.2017 todeten seuraavaa: "Aloitamme Elite Varainhoidon seurannan "lisää"-suosituksella ja tavoitehinnalla 4,0 euroa. Elite nousee Alfred Berg -yritysoston seurauksena hallinnoitavalla pääomalla ja jatkuvilla tuotoilla mitattuna uuteen kokoluokkaan, minkä lisäksi merkittävien synergioiden ansiosta kannattavuuden pitäisi parantua merkittävästi ensi vuonna. Järjestelyn toteutuessa odotuksien mukaisesti osake on maltillisesti arvostettu, mutta myös riskiprofiili on tällä hetkellä koholla. Mielestämme osakkeen riski/tuotto-suhde on nyt kuitenkin positiivinen."

Inderesin analyysi kokonaisuudessaan

Nordnet-aamiaistilaisuus 11.10.2017 

Eliten toimitusjohtaja Daniel Pasternack kertoi Nordnetin aamiaistilaisuudessa 11.10.2017 Elite Varainhoidon tuloksentekokyvyn ja kasvupotentiaalin parantuneen merkittävästi. Myös Inderesin analyytikko Juha Kinnunen antoi oman näkemyksensä Elitestä.

Videostream tilaisuudesta