Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa Eliten strategian toteuttamisesta ja juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä Eliten hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänelle maksettavasta palkkiosta ja hänen palvelussuhteensa muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi, ja hänen irtisanomisaikansa on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2012 alkaen Daniel Pasternack.