Johtoryhmä

Elite Varainhoito Oyj:n johtoryhmä johtaa ja kehittää konsernin liiketoimintaa kokonaisuudessaan hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Eliten operatiivisessa johtamisessa ja osallistuu lisäksi konsernin strategiseen suunnitteluun. Kaikkien johtoryhmän jäsenten tehtävät ovat päätoimisia. Osa johtoryhmän jäsenistä toimii lisäksi Elitessä sidonnaisasiamiehinä tarjoten yhtiön palveluita.

Eliten johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja

Atro Aakala
Johtaja, digipalvelut ja -kehitys

Markku Aittola
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Magnus Backström
Tutkimus- ja vastuullisuusjohtaja

Monica Björkstén
Talousjohtaja, pääomarahastot

Roman Cherkasov
Talousjohtaja

Raisa Friberg
Varatoimitusjohtaja

Pia Hidén
Laki- ja compliance -johtaja

Janne Kalliomäki
Liiketoimintajohtaja, yrityspalvelut

Arto Niemenpää
Liiketoimintajohtaja, premium-asiakkaat

Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat

Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja

Taavi Rissanen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat