Elite Kirjasto

Miten henkilöstöä voi palkita tehokkaasti?

Markku Aittola10.02.2017

Henkilöstön palkitseminen voi olla sekä aineellista että aineetonta. Vaikka rahalla palkitseminen on motivoinnin osalta kannattavaa, taloudellisesti se on usein kannattamatonta. Henkilöstörahasto tarjoaa ongelmaan ratkaisun.

Huipputuottoja faktorisijoittamisella

Markku Aittola10.02.2017

Keväällä kirjoitimme faktorisijoittamisesta, Warren Buffettin saavuttamista huipputuotoista ja Eliten uudesta Suomeen sijoittavan osakestrategian lanseeraamisesta. Hyvien kokemusten ja tuottojen myötä päätimme laajentaa Eliten faktoriperhettä uudella eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittavalla osakerahastolla. Faktorisijoittamisen lähtökohta on osakeindeksiä parempi tuotto sekä läpinäkyvämpi ja selkeämpi sijoitusstrategia verrattuna aktiiviseen salkunhoitoon.

Konsensus sijoitusmarkkinoilla lisää riskiä

Magnus Backström9.02.2017

Viime vuosina on pystytty tekemään merkittäviä ylituottoja salkuilla, jotka ovat keskittyneet voimallisesti EUR/USD –valuuttaparin kehitykseen sekä laskeneisiin korkoihin. Tulevassa markkinaympäristössä ei tulla pääsemään vastaavanlaisiin ylituottoihin samoilla erityispainotuksilla. Korkojen pitkä laskuputki on päättynyt, jolloin tärkeä kysymys on, että mihin osa korkosijoituksista siirtyy. Sijoittajat hakevat enenevässä määrin osakemarkkinoista vähemmän riippuvaisia tuottoja (mm. pääomasijoitukset, raaka-aineet, kiinteistöt ym.).

Pages