Vakuutusmeklari ajaa asiakkaan etua

10. Lokakuu 2017

Käyttämällä vakuutusmeklaria, kuten Omameklaria, asiakas saa vakuutusasioilleen vakuutusyhtiöistä riippumattoman hoitajan ja edunvalvojan. Se tarjoaa asiakkaalle säästöä vakuutusmaksuissa sekä helpotusta korvausten hakemiseen.

Omameklari Oy on pari vuotta sitten perustettu vakuutusalan palveluyritys, joka tarjoaa vakuutusten hoitoa pääasiassa pk-yrityksille ja maatalouteen. Lokakuun alussa palveluvalikoimaan lisättiin vakuutusturvan tarkastus ja kilpailutus. Palvelu on suunnattu yrityksille, jotka maksavat vakuutusmaksuja vahinkovakuutuksesta ja lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta yhteensä yli 20 000 euroa vuodessa.

”Vakuutusten kilpailutusta kysyttiin paljon, joten päätimme ottaa sen palveluvalikoimaan nyt, kun hoitopalvelutoimintamme on saatu vakiinnutettua. Asiakkaiden kiinnostus kilpailutukseen perustuu vakuutusmeklareiden perinteiseen tapaan tuottaa vakuutusturvan hintakilpailutusta. Tuotamme palvelun totuttua laajempana, sillä meillä kilpailutus sisältää vakuutusten hintavertailun lisäksi suosituksen vakuutusturvasta ja uuden vakuutusturvan voimaansaattamisen”, toimitusjohtaja Jari Heikkinen Omameklari Oy:stä kertoo.

Omameklari hoitaa yrittäjän vakuutusturvaa kokonaisuutena

Omameklari toimii vakuutusyhtiöistä riippumattomana asiakkaan edustajana ja edunvalvojana kaikissa vakuutus- ja vahinkoasioissa. Toisin kuin alalla on perinteisesti toimittu, Omameklari hoitaa yrittäjän vakuutusturvaa kokonaisuutena ja häivyttää perinteiset rajat yritystoiminnan ja kodin vakuuttamisen väliltä.

Elite Varainhoito rahoittaa Omameklaria vaihtovelkakirjalainalla. Eliten ja Omameklarin yhteistyö vauhdittaa Omameklarin kasvua ja kehitystä ja täydentää Eliten pk-yrityksille ja yrittäjille tarjoamaa sijoittamisen, rahoittamisen ja omistamisen palvelukokonaisuutta.

Vakuutusmeklaritoiminta Suomessa

Vahinkovakuutusasioinnin ulkoistaminen hoitopalveluna on Suomessa varsinkin pienemmille yrityksille ja maatalousyrittäjille vielä melko tuntematon palvelu. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden liittoumat ovat vahvoja, ja asiakkaat kokevat olevansa sidottuja palvelukokonaisuuksiin, joita suuret kotimaiset yhtiöt tarjoavat.

Käyttämällä vakuutusmeklaria eli riippumatonta vakuutusasioiden hoitajaa ja edunvalvojaa asiakas pystyy säästämään vakuutusmaksuissa, vaikka vakuutusyhtiö ja vakuutusratkaisut säilyisivät miltei muuttumattomina. Hyvä neuvonantaja helpottaa myös vakuutuskorvausten hakemista.

Suomessa vakuutusmeklarien välittämien vahinkovakuutusten maksutulo on ainoastaan 8 prosenttia kaikkien vahinkovakuutusten vuosittaisesta maksutulosta. Vastaava osuus muualla Euroopassa vaihtelee yleensä 35–65 prosentin välillä. Toiminnan läpinäkyvyyttä lisää vakuutusmeklareille vuonna 2004 säädetty välityspalkkioiden vastaanottokielto. Meklari ei saa missään tilanteessa vastaanottaa palkkiota vakuutusyhtiöltä, koska tällainen käytäntö voisi vaarantaa meklarin riippumattomuuden. Vakuutusmeklari on asiakkaansa palveluksessa, ei vakuutusyhtiöiden.

Lue lisää Omameklarista: www.omameklari.fi