Lakivinkit

Keskinäinen testamentti ja lesken hallintaoikeus

Testamenttiin kirjattu käyttö- ja hallintaoikeus laskee perinnönsaajan veroseuraamuksia ja voi turvata verotehokkaasti hallintaoikeuden saajan asemaa. Tunnista hallintaoikeuden pidättämiseen liittyvät riskit testamenttia laadittaessa.

Perintösuunnittelu alentaa perillistesi perintöverorasitusta

Perintösuunnittelu ei ole vain varakkaiden etuoikeus, vaan sen avulla voi säästää merkittäviä summia perillisten perintöveroissa. Olemme koonneet työkaluja ja toimenpiteitä, joilla jokainen suomalainen pystyy alentamaan perillistensä perintöverorasitusta.

Perinnöstä luopuminen verosuunnittelun välineenä

Perinnöstä luopuminen on tehokasta verosuunnittelua, jolla on mahdollista saavuttaa huomattavia verosäästöjä. Lue vinkit tehokkaaseen perinnöstä luopumiseen.

Turvaa sijoitusvakuutuksesi säästöt perillisille

Sijoitussidonnaisessa vakuutussäästämisessä vakuutuksenottaja kantaa itse riskin pääoman säilymisestä. Voit kuitenkin turvata vakuutuksesi pääoman säilymisen perillisillesi erityisellä vakuutusturvalla.

Sijoittaja, muistathan tehdä vähennykset pääomatuloistasi

Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat jälleen huhtikuussa. Kokosimme yhteen sijoittajan näkökulmasta tärkeimmät pääomatuloista tehtävät vähennykset.

Turvaa avopuolison asema testamentilla

Ilman testamenttia avoleskellä ei ole lähtökohtaisesti oikeutta ensin kuolleen avopuolison omaisuuteen. Pitkäkään avoliitto ei tuo perintöoikeutta toiselle avopuolisolle, vaikka avopari olisi lapseton.

Kapitalisaatiosopimusten verotus perimystilanteessa kevenee

Kapitalisaatiosopimusten verokohtelu perimystilanteessa kevenee korkeimman hallinto-oikeuden antaman ratkaisun myötä. Kertyneestä tuotosta ei makseta enää tuloveroa vaan ainoastaan perintövero.

Toimintamuodon muutos vapautui varainsiirtoverosta

Varainsiirtoverolaki uudistui 1.1.2018. Toimintamuodon muutoksessa ei enää tarvitse maksaa varainsiirtoveroa kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutuksesta, mikäli liikkeen-, ammatin- tai maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa toiminnan jatkamiseksi osakeyhtiön ja merkitsee sen osakkeet.

Muistathan, että vakuutuskorvausten osittainen perintöverovapaus poistuu

Vakuutuskorvausten osittainen perintöverovapaus poistuu ja henkivakuutuskorvaukset siirtyvät kokonaan perintöveron alaisuuteen 1.1.2018. Onko sinun sijoitusvakuutuksesi edunsaajamääräys ajan tasalla?

Teitkö keväällä veroilmoitukseesi muutoksia?

Tarkista uudesta verotuspäätöksestä, onko keväällä tekemäsi muutokset hyväksytty.

Sivut